ОгласиПословни огласи

WINECO-PODRUM RADENKOVIC D.O.O. – запошљава сезонске раднике

Назив посла : СЕЗОНСКИ РАДНИК
Број тражених извршилаца : 15

Образовање:
небитно

Врста запослења :
-радно ангажовање на сезонским пословима

Радно искуство:
-виноградарски и воћарски послови

Услови рада и остали услови:
-обезбеђен превоз
-рад у винограду
-пробни рад 1 месеца

Место рада: Бечеј
Трајање конкурса : 03.08.2022
Контакт:
064/44-74-356

info@vert.rs