24. седница СО Бечеј: усвојени правилници за суфинансирање мера енергетске санације

На 24. седници СО Бечеј на дневном реду пред одборницима се нашла два  Правилника за суфинансирање мера енергетске санација. 

Први правилник се односи на већину предвиђених радова који могу да се финансирају овим програмом као што су замена прозора и врата, кровног покривача, набавка котлова на гас и биомасу, набавка и уградња нове цревне мреже за грејање и набавка радијатора, набавка и уградња топлотних пумпи и набавка и уградња соларних колектора за производњу топле воде. Генерално правило за све ове радове прописано је да Општина Бечеј учествује у суфинансирању у највећем износу од 50 посто од предвиђаних радова али су овим правилником прописани и максимални појединачни износи за сваку од ових категорија радова. Па је тако за замену прозора и максимални износ до 140.000, за термичку изолацију зидова максимално 210.000 динара (или 2.000 динара по квадратном метру површине на који се односе радови), за замену кровног покривача то је до 150.000 динара (1.500 по квадратном метру површине), за набавку котлова на природни гас максимално 85.000 динара и за котлове на биомасу максимално до 110.000, за замену и уградњу постојеће цревне мрежа и грејних тела/радијатора максимално  120.000 динара, за уградњу топлотних пумпи и пратеће инсталације максимално до 250.000 динара, за уградњу соларних колектора и инсталације за производњу топле воде максимално до 140.000 динара. Сви износи односе се на укупну цену са ПДВ-ом. 

У овом Правилнику стоји и да појединачна домаћинства не могу да конкуришу за средства субвенције за више мера него само једну. У Правилнику су прописани и сви технички детаљи и услови за стање објеката који ће бити у програму (који се односе не дебљину зидова, техничке карактеристике спољне столарије, постојеће инсталације на које се уграђују нови котлови и сл.). За већину грађана који се одлуче да конкуришу за ова средства биће потребно да се распитају код стручних лица о свим условима појединачно али ће Правилник бити објављен и на сајту општине па и на тај начин могу да се информишу о условима. Такође је Правилником прописана и обилазак стручне комисије која ће урадити процену постојећег стања након подношења захтева. Средства се пребацују искључиво одређеним фирмама који су привредни субјекти и који ће изводити радове а крајњи корисници су домаћинства. У овом Правилнику постављени су и услови  за именовање Комисије за реализацију мера енергетске санације као и рокови за пријаве (15 дана за пријаву фирми које ће обављати радове за кориснике, 15 дана за формирање листе фирми, 21 дан за саме кориснике услуга, домаћинства да прикупе документацију и пријаве се на конкурс, након тога 15 дана је рок за прелиминарну листу могућих корисника и не крају још 15 дана за израду коначне листе директних крајњих корисника/домаћинстава (уз још додатних 15 дана за евентуалне приговоре). Правилник доноси и сва правила око објаве Јавног позива као и критеријуме за доделу средстава (шта и на који начин се бодује приликом комисијске процене сваке од пријава). Сви пројекти биће комисијски праћени током реализације а сви подаци и акти биће објављени на званичној презентацији Општине Бечеј. 

Други Правилник који се односи на програм енергетске ефикасности издвојен је посебно јер се односи на уградњу соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и на опремање термотехничких система у оквиру постојећих инсталација у зградама.  Укупна средства која су предвиђена за соларне системе 1.260.000 динара и то за појединачне уговоре максимално до 420.000 динара. У оквиру овог Правилника прописане су и мере за унапређење термотехничких система зграде за уградњу нових циркулационих пумпи (максимално до 15.000 динара) и за уградњу уређаја који регулишу и мере потрошњу топлотне енергије: калориметри, делитељи, баланс вентили) за то је предвиђено укупно 360.000 динара.  Оба правилника усвојена су одлуком одборника Општине Бечеј. 

На овој седници усвојене су од стране одборника и измене у УО Туристичке организације, измене у Решењу о одрешивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене станице, именован је и нови члан школског одбора школе „Петефи Шандор“ из редова запослених  и објављено за продају још неколико државних парцела углавном у градској зони. Прва парцела (6496/1 КО Бечеј) налази се у улици Николе Тесле, укупне је површине 1131 квадратних метара са зградама од укупно 120 квадратна метра  који се састоје од неколико мањих објеката са почетном ценом од 1.147.799 динара, други парцела (26019 КО Бечеј) се налази у Доњем риту и укупне је површине 16 ари и 87 квадратна метра са породичном стамбеном зградом од 104 метара квадратних и другим објектима укупне површине од око 769 метара квадратних по систему непосредне нагодбе са правом прече куповине. Још две парцеле су су дате на поступак продаје и то две суседне парцеле (4745 и 4701) које се налазе у Бечеју у улици Светозара Милетића од којих је прва укупне површине 81 ар у 90 метара квадратних са почетном ценом од 4.523 динара по квадратном метру.

Након седнице, а поводом доношења два Правилника, заменица председника општине, Светлана Вулетић је објаснила каква је даља процедура и који су рокови да у наредном периоду за подношење пријава грађана који желе да добију ове субвенције:

„Донели смо два правилника, један се тиче енергетске ефикасности, изолације куће и набавке столарије а други се тиче соларних панела и делитеља за радијаторе и друга енергетска грејна тела. Након ступања на снагу ових правилника, који ступају на снагу 8 дана након објаве у службеном листу, Општинско веће именује комисију која ће спроводити цео овај поступак. Стручна комисија ће бити састављена од људи машинске, грађевинске струке и једна правник који ће моћи на најбољи начин да оцене услове за добијање субвенција а који су предвиђени овим правилницима. Након тога Општинско веће ће донети Јавни позив и то прво за директне кориснике средстава, односно за фирме које ће конкурисати да буду извођачи радова. Тај јавни позив претходно мора да иде на сагласност у надлежно министарство и ја се надам да ћемо ту сагласност брзо и добити да би за отприлике две недеље и могли да објавимо тај јавни позив. Након тога Комисија ће оценити пристигле пријаве, 15 дана је рок за подношење, такође 15 дана је рок и да Комисија донесе прелиминарну листу извођача који ће моћи да изводе радове у оквиру овог програма. Комплетна документације и услови за пријаву извођача биће објављена на општинском сајту. Након избора извођача иде рок од 21 дана да се корисници пријаве на одређену меру од понуђених коју желе да спроведу, следеће ја утврђивање прелиминарне листе прихваћених пројеката (са правом жалбе) и коначна ранг листа се утврђује након још 15 дана и тек онда се приступа извођењу радова. Битно је истаћи и то да се плаћање врши само директним корисницима, тј извођачима и то тек по извршеним радовима и када Комисија утврди да су они извршени у складу са пројектом који је поднет приликом подношења пријаве. Дакле, око три месеца је отприлике потребно да се цела процедура спроведе и да се почне са радовима. Из општине очекују да ће, с обзиром на количину средстава, моћи да се исфинансира око 50-так пројеката. Битно је такође нагласити и да 4.190.000 динара иде за изолацију и друге пројекте за које је везан први Правилник а за соларне панеле и делитеље је 890.000 динара. Битно је истаћи да грађани уколико желе да пређу на неки ефикаснији извор грејања, ако инсталира котао на гас може паралелно са тим и да конкурише за меру развођења радијатора или других грејних тела по кући.“ – рекла је Светлана Вулетић.

Дан пре почетка седнице допуњен је и дневни рад па је тако пред одборнике стигао и прва измена плана пословања ЈП „Топлана“ у којем стоји да се за сада не мења број запослених како је планирано у првобитном плану (било је предвиђено 20 уместо досадашњних 18) и измена у саставу школског одбора ОШ „Петефи Шандор“,