Општина Бечеј: У којој фази се налази најављени пројекат изградње канализације?

Најављени велики пројекат изградње канализационе мреже на територији општине Бечеј (Бечеј, Бачко Петрово Село, Бачко Градиште) а за који су одобрена средства од стране виших нивоа власти тренутно се налази у првој фази која се односи на прикупљање техничке документације. Из Одељења за Урбанизам Општине Бечеј добили смо следећи одговор од стране Даниеле Дорословачки, начелнице одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор.

„Када је у питању овај велики пројекат ми се тренутно налазимо у фази припреме документације. Наиме, у току је израда техничке документације за исходовање грађевинске дозволе. До сада су издати, локацијски услови за канализацију и пречистаче, док ће грађевинска дозвола бити исходована по завршетку техничке документације. По мојој слободној процени са радовима ће се отпочети крајем ове или почетком наредне године (све зависи од темпа израде и контроле техничке документације).“ рекла је Даниела Дорословачки.