25. седница СО Бечеј: ЈП „Топлана“

За овај понедељак била је заказана је и 25. седница СО Бечеје са смо једном тачком дневног реда. Пред одборницима се нашла Одлука надзорног одбора овог предузећа којом се даје сагласност предузећу да учествује у пројекту „Обновљиви извори енергије у системима даљинског грејања у Србији“ који спроводе Министарство рударства и енергетике и Европска банка за обнову и развој. Одборници су потврдили ову одлуку да ЈП „Топлана“ учествује у делу пројекта од називом „Коришћење геотермалне енергије уградњом топлотне пумпе и котла за сагоревање метанског гаса у систему даљинског грејања Бечеја“. 

У документу који је достављен одборницима каже се да је већ урађен први корак за учествовању у овом пројекту, урађена је Брза студија процене у организацији предузећа и оснивача Општине Бечеј. Брза студије је према документацији показала да су резултати веома задовољавајући и да би учешће у пројекту допринело развоју и унапређењу услуга грејања у општини Бечеј али да би такође унапредило и пословање самог предузећа. Поред тога ЈП „Топлана“ је затражила да се пројект прошири и да се овом Одлуком о сагласности обухвати и питање проширења пројекта на израду детаљне Студије изводљивости реконструкције дела постојеће дотрајале дистрибутивне мреже и аутоматизација одређеног броја постојећих топлотних подстаница.

Коришћење геотермалне енергије почело је у Бечеју 2011. године од када се користи за дугорочно грејање и климатизацију у јавним и приватним објектима. Мрежу даљинског грејања тренутно напаја котао на природни гас. Тренутно је у плану и коришћење геотермалне топлоте и мрежи даљинског грејања и због тога је на бушотини БчХТ-3/9 уграђен хидротермални систем који омогућава одвајање метана из геотермалне воде и довод у постројење. Тренутно је у изградњи топловод за међусобно повезивање постројења и постојеће мреже даљинског грејања. Овај нови пројекат разматра изградњу геотермалне електране. Због тога је потребно инсталирати јединицу за пречишћавање воде и дегазацију како би се омогућило коришћење слане воде и гаса. Геотермална вода може директно да се користи док још нису у мрежи потребне високе температуре воде (вода до 60 степени) или за претходно догревање воде у зимским месецима када је потребно да вода у мрежном систему буде већа. 

Према овом пројекту све нове компоненте (топлотна пумпа, јединица за дегазацију, котао на биогас и природни гас) биће инсталиране у новој котларници на локацији укључујући и пратећи простор за канцеларију за до 30 запослених. У пројект су урачунати и прилазне саобраћајнице и припрема и опремање плаца. 

Према документацији која је приложена читав пројект требало би да кошта нешто око 5 милиона евра с тим што је предвиђено да Европска банка уложи око 20 посто неповратних средстава као донацију а предвиђено је да 80 посто буде финансирано из зајма  (општина или делом виши нивои власти).  Према речима директора ЈП “Топлана” ова инвестиција омогућила би да даљинско грејање у Бечеју буде чак 80-90% независно од набавке енергената. Поред тога ова инвестиција би решила проблем овог предузећа са губцима енергије, са ликвидношћу па и са одређеним процентом смањења цена за кориснике у наредних 20 година. Отплата зајма била би на период од 15 година (са три године грејс периода). Трошкове израде студија, идејних пројеката и надзора сносиће Европска банка за обнову и развој.