Политика

42. седница СО Бечеј: Именован нови в.д. директора Центра за социјални рад

На 42. седници СО Бечеј је разрешена дужности досадашња директорка Центра за социјални рад која је поднела оставку и именован је нови в.д. директор, правник у Центру Радован Јовановић. Поред ове одлуке одборници су на овој седници одобрили и извештаје о раду и измене програма рада појединих јавних предузећа, потврдили одлуке о продаји и куповини некретнина и парцела од стране Општине Бечеј и др.

Оставка директорке Центра за социјални рад Ивоне Божовић, коју је она поднела још средином октобра 2023. године, потврђена је на Скупштини СО Бечеј и истовремено је на истој седници и потврђена одлука УО ове установе да се именује и нови в. д. директора Радован Јанковић, запослен у Центру за социјални рад Бечеј као правник на управно-правним пословима.  Предлог за именовање образложен је тиме да он испуњава све законске услове за именовање на поменуту функцију вршиоца дужности као и да је он већ упознат са радом Центра као и са проблематиком социјалне и породично-правне заштите. Одборницима је у материјалу приложена комплетна документације из радне биографије новог директора као и његов предлог за план и програм рада који, између осталог даје нагласак на ангажовању запослених Центра за социјални рад на активностима на збрињавању жртава породичног насиља, повећању броја активности као и проширењу програма рада који се односе на рад Центра у насељеним местима и на унапређењу новог технолошко-информационог система који је уведен у рад ове установе почетком  године. Констатовање оставке претходног директора као и именовањем новог в.д. директора повукло је са собом и одређене промене у УО и Надзорном одбору ове установе па су и ове одлуке потврђене од стране одборника на истој седници.

Пред одборницима се на овој седници нашла и Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за утврђивање пореза за имовину за 2024. годину. Па је тако просечна цена квадратног метра грађевинског земљишта у првог зони 2.364,93 динара док је у другој зони упола мања 1.027,60 динара, за трећу и четврту зона се креће негде око 600 динара. Када су у питању станови просечна цена квадратног метра у првој зони утврђена је на 80.440,23 динара, станови у другој  зони ће имати утврђену цену квадрата од 30.999,00 динара а у трећој и четвртој зони за око десет, односно петнаест хиљада динара мање. Када су у питању пословни објекти у првој зони цена квадрата утврђена је на 60.861,95 динара, у другој на 53.457,77 динара а у трећој и четвртој зони цена се креће негде око 20-так хиљада динара. Такође утврђене су и цене квадрата и за гараже и помоћне објекте по наведеним зонама.

ЈП „Водоканал“ је на ову седницу пред одборнике СО Бечеј послао и Измену програма рада за 2023. годину као и Посебаног програма за коришћење средстава из буџета СО Бечеј. Ова одлука о измени програма рада условљена је била потписивањем уговора са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство за изградњу магистралних водова водоводне мреже у Бачком Петровом Селу. Овај пројекат је, према образложењу у документацији коју је доставило ЈП, „неопходна инвестиција због учесталих хаварија на водоводу услед старости мреже, због неадекватних пречника постојећег цевовода као и због исталожености материјала у цевима“. Пре неколико година централизован је систем водоснабдевање Бачког Петрово Села изградњом централног водозахвата. Како је промењен број и локација бунара постојећа водоводна мрежа не може тренутно да капацитетом задовољи хидрауличне потребе, нарочито у летњем периоду кад је повећана потрошња воде. Ову одлуку је пред одборницима образложио и директор ЈП „Водоканал“ Зоран Грбић. Покрајински секретаријат је за потребе овог пројекта обезбедио 48.401.500 динара док Општина Бечеј обезбеђује још 39.373.485 динара (без ПДВ-а). Јавна набавка планира се у првом кварталу 2024. године.

ЈП „Комуналац“ ја такође на ову седницу пред одборнике послао и Одлуку о покрићу губитка у износу од  5.580.635,83 динара за 2022. годину. Према овој одлуци предвиђено је да се настали губитак покрије из пословања за наредни период, односно из пословања за ову годину. Измене програма и плана пословања поднео је и Спортски центар „Ђорђе Предин – Баџа“.

На 42. седници СО Бечеј одборници су потврдили и иницијативу за покретање поступка куповине земљишта у Ботри за потребе изградње трансфер станице на депонији у Ботри. У питању је откуп грађевинског земљишта, њива прве и друге класе као и једног воћњака, у укупној површини од преко 80 ари за, према прелиминарној процени, од око 10-так милиона динара. Такође на овој седници Општина је огласила и продају парцеле под бројем 5458/2 у Хајдук Вељковој улици са површином од 410 метара квадратних са почетном ценом нешто мањом од 1.5 милиона динара као и парцеле 5272/1  површине од 335 метара квадратних у улици Здравка Гложанског са истом почетном ценом. Поред ове две парцеле Општина је огласила и продају куће, односно парцеле са објектом у улици Милоша Црњанског 112 која је у власништву општине са почетном ценом од око 3.3 милиона динара.

Одборници СО Бечеј су једногласно усвојили и Одлуку о условима и начину стицања права на плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање за самосталне уметнике.

У СО Бечеј једногласно је потврђено и решење о примопредаји компјутерске опреме коју је за функционисање рада локалне самоуправе општина добила од стране Министарства државне управе, у питању је око 20-так лаптопова.