Политика

43. седница СО Бечеј: Помоћ средњошколцима од 10.000 динара

Ова седница СО Бечеј је сазвана по хитном поступку са само једном тачком дневног реда. Било је неопходно да се у што краћем року донесе Одлука о додели једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа на територији општине Бечеј. Одборници су једногласно потврдили ову одлуку.

У предлогу ове одлуке наведено је да се на овај начин утврђује право на исплату једнократне новчане помоћи у висини од 10.000 динара ученицима свих средњих школа који се налазе на територији општине Бечеј, који су држављани Републике Србије. Средства за исплату биће пребачена из републичког буџета, односно из Министарства за бригу о породици и демографију општини Бечеј, која ће имати обавезу да их уплати на рачун једног од родитеља малолетног, односно пунолетног ученика, једног родитеља у случајевима када самостално врши родитељско право, старатеља у случајевима када је правноснажном одлуком органа старатељства постављен за старатеља детета за које се исплаћује новчана помоћ, хранитеља у случајевима када је правноснажном одлуком органа старатељства засновано хранитељство детета за које се исплаћује новчана помоћ или пунолетног ученика уколико га исти поседује. У овој одлуци се наводи и да се све средње школе са територије општине Бечеј обавезују да доставе обрасце за уплату за све ученике.