Друштво

Објављен јавни позив за избор чланова Савета за младе општине Бече

Општина Бечеј је обајвила позив за све представнике одборничких група, месних заједница, удружења грађана, школа, омладинских организација и других јавних служби да предложе кандидате за чланове Савета за младе.

Кандидати морају да буду лица од 15 до 30 година старости који својим активностима и поступцима афирмишу позитивну улогу и значај младих у локалној заједници.

Сви предлагачи уз име треба да приложе и биографију кандидата, потписану изјаву кандидата у којој се наводе активности у којима је учествовао и на који начин је допринео афирмисању позитивне улоге младих као и сопствено виђење и искуства о проблема са којима се млади суочавају у животу у нашој заједници.

Рок за подношење пријава је 15 дана (до краја фебруара). Пријаве треба да се пошаљу у затвореној коверти на адресу: Радном телу за оснивање Савета за младе општине Бечеј са назнаком „За избор члана Савета за младе општине Бечеј“.

Адреса Општине Бечеј, Трг ослобођења 2, 21220 Бечеј. Пријаве се могу предати и лично у канцеларији број 7 – писарници у згради Општине.