ОгласиПословни огласи

9 ЗАЧИНА ДОО тражи помоћног кувара

Назив посла : ПОМОЋНИ КУВАР

Број тражених извршилаца : 1

Образовање:
-минимум III степен стручне спреме

Врста запослења :
-на неодређено време, пробни рад 1 месец

Радно искуство:
-небитно

Место рада: Новосадска 8, Бечеј

Трајање конкурса : 31.10.2022

Контакти:
bokorcevic@gmail.com
Заинтересовани кандидати могу доћи на разговор радним данима од 15:00 до 20:00 на адресу послодавца – Новосадска 8, Бечеј