ОгласиПословни огласи

CARNEX DOO индустрија меса Врбас запошљава раднике на паковању

Назив посла : РАДНИК НА ПАКОВАЊУ

Број тражених извршилаца : 20

Образовање:
-небитно

Врста запослења :
-привремени и повремени послови, 12 месеци

Радно искуство:
-небитно

Место рада: ВРБАС

Трајање конкурса : 20.10.2022

Контакт:
064/8061315