Óbecse

A ki nem fizetett nyugdíj a hagyatéki eljárás része

Egy közeli családtag elvesztése után a kifizetetlen nyugdíjjal maradt család gyakran dilemmába kerül, hogy mikor, hogyan és ki veheti át a maradék pénzt. Meg kelle várni a hagyatéki tárgyalást, vagy bíróság nélkül is véget érhet minden?

A Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Alap szerint minden vagyon, beleértve a ki nem fizetett nyugdíjakat is, hagyatéki eljárás tárgyát képezi, és az elhunyt törvényes örököseit illeti meg. Ahhoz, hogy az elhunyt nyugdíjas családtagjai örökölhessék a ki nem fizetett összeget, az alaptól igazolást kell kérniük a megfelelő és ki nem fizetett nyugdíj és kártérítési összegekről.

Az alap által kiállított igazolást ezt követően az illetékes bíróság vagy közjegyző előtt használják fel az elhunyt öröklendő vagyonának, valamint az öröklési részek teljes körű megállapítására. Az örökösként megjelölt személyek jogerős öröklési határozattal kérhetik a ki nem fizetett összegek kifizetését a számukra kijelölt részben.Az alap hangsúlyozza, hogy minden hátralékos nyugdíjat az illetékes bíróság jogerős hagyatéki határozatával megállapított törvényes örökösöknek folyósítanak, és nem mindegy, hogy milyen nyugdíjról van szó. A hagyatéki tárgyalás befejezése után a hagyatéki határozatot az alaphoz kell benyújtani. Csatolni kell a nyugdíjcsekket, a ki nem fizetett nyugdíjakat beszedő személy igazolványának a másolatát, valamint a törvényes örökös folyószámlaszámát, amelyre a pénzt be kell fizetni. Ha utólag megállapítják, hogy az elhunyt halála után több pénzt, azaz nyugdíjat fizettek ki akár kereskedelmi banknál nyitott folyószámlára, akár lakcímre, akár ügyvéden keresztül, az alap lefolytatja a pénzvisszafizetési eljárást, mégpedig úgy, hogy a túlfizetett alapok teljes összegét, vagyis nyugdíjat igényelnek vissza attól, aki a pénzt kapta.

A ki nem fizetett összegek behajtási eljárásának időtartama nem attól függ, hogy az elhunyt milyen nyugdíjat kapott, hanem a hagyatéki tárgyalás időtartamától. Ha olyan nyugdíjasról van szó, aki két jogcímen kapott nyugdíjat (a hazai és a külföldi, azaz a külföldi és a szerb szabályozást egyaránt alkalmazva), a külföldi hovatartozás ki nem fizetett összegét a Szerbia által kötött nemzetközi társadalombiztosítási egyezményben meghatározott feltételek szerint fizetik ki.

F.R.