Друштво

Aкција чишћења обале Тисе ученика “Шаму Михаљ”

У оквиру школских ваннаставних активности а поводом Дана планете земље ученици ОШ “Шаму Михаљ” су одлучили заједно са својим наставницима да организују акцију чишћења обале Тисе. Ова акције ученика имала је за циљ да подигне еколошку свест својих вршњака и да све грађане Бечеја подсете како је наша планета лепа и шаренолика, и да ако се сви удруже, постаће и чистија. Ученици школе “Шаму Михаљ” су такође показали колико на правилан развој еколошке свести код деце највише утичу породица и школа са оваквим сталним усмеравајућим деловањем.

Наставни планови и програми још увек нису довољно обогаћени конкретним садржајима који су у вези са екологијом па су овакве акције добродошла практична настава. У овим акцијама и програмима, поред родитеља, васпитача, наставника и професора веома је важан лични пример старијих који својим свакодневним понашањем и деловањем могу да учине толико да барем клинци не морају за њима да чисте јавне површине.

Поред конкретне акције овим чином деца су одрасле подсетила на неке важне правилне поступке када је однос према природи у питању: да никада не бацају отпад на местима која нису за то предвиђена,да после сваке активности детаљно очисте и уреде простор у којем су боравили или се одмарали, да воде рачуна да не загађују средину у којој раде и бораве.