Друштво

Бечеју награда за град родне равноправности

У оквиру пројекта „Кључни кораци ка родној равноправности“ који спроводи агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) у сарадњи са Координационим телом за родну равноправност, а уз финансијску подршку Европске уније у општини Бечеј су све активности на овом пројекту спроведене са вликим успехом. Фокус подршке био је на побољшању положаја жена на тржишту рада, женском предузетништву и економском оснаживању жена на селу.

У 2019. години, Координационо тело за родну равноправност доделило је и Награде за унапређење родне равноправности на локалном нивоу нашој локалној самоуправи. Бечеј је добио награду у категорији “Ангажман и координација локалне самоуправе и других актера на пољу унпаређења родне равноправности” а основни критеријуми су били да локална самоуправа има важећи ЛАП за родну равноправност и спроводи га, да су у спровођењу ЛАП-а укључени различити делови локалне администарације и власти (градоначелник, скупштина и сл.), да то није препуштено основаном телу за родну равноправност или лицу које је у локалној самоуправи задужено за те послове, да су у спровођењу ЛАП-а координисане акције локалне самоуправе и тела за родну равноправност и да су у то укључени су сви актери на локалу (локалне институције: ЦСР, полиција, школе, домови здравља, јавне комуналне службе и други, као и организације цивилног друштва), да су у буџету општине/града одвојена су значајна средства за имплементацију ЛАП-а.