Бесповратна средства за куповину сеоских кућа

Министарство за бригу о селу расписало је Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом. Подносиоци пријаве на јавни конкурс су супружници/ванбрачни партнери, самохрани родитељ и млади пољопривредник/ца, који испуњавају све обавезне прописане услове за учешће на јавном конкурсу као и један од алтернативних прописаних услова на јавном конкурсу.

Подносиоци пријаве конкуришу заједно са јединицом локалне самоуправе, на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом, коју подносиоци пријаве предлажу приликом конкурисања. Максимални износ бесповратних средстава предвиђен за куповину куће са окућницом не може бити већи од 1.200.000,00 динара.

Потребно је напоменути да се за део обрасца, који попуњава Локална самоуправа (општина) обрате Одељењу за привреду у канцеларију број 15 или информишу на телефоне 021/6811-825 и 021/6811-823. Линк конкурса на сајту Министарства је: https://www.mbs.gov.rs/konkursi.php

На конкурс могу да се јаве држављани Србије, са пребивалиштем на територији земље, млађи од 45 година и без некретнине у власништву, а држава ће финансирати куповину сеоских кућа са окућницом у вредности до највише 1,2 милиона динара по објекту.
Рок за подношење пријаве тече од дана објављивања јавног конкурса до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, најкасније до 1. новембра

ове године, а бесповратна средства ће се додељивати, како је истакнуто, по редоследу поднетих пријава.
Бесповратна средства нису намењена за опремање сеоске куће и окућнице, порез на пренос апсолутних права приликом купопродаје сеоске куће са окућницом, порез на имовину, трошкове прикупљања документације за пријављивање на јавни конкурс, као ни за грађевинске радове за адаптацију сеоске куће. Такође, неопходан услов је да нису власници или сувласници непокретности на територији Србије, изузев пољопривредног земљишта и да нису непокретност продали или поклонили у претходних пет година од дана објављивања јавног конкурса. Не смеју ни да буду у процесу одобравања средстава за куповину непокретности, без обзира да ли је реч о бесповратним средствима, кредиту или субвенцијама.

Сеоска кућа са окућницом, за чију куповину подносиоци пријаве конкуришу, мора да испуњава основне услове за живот и становање, што значи да је безбедна и условна за становање, да поседује инфраструктуру – канализацију или септичку јаму, воду, струју и да постоји приступ до сеоске куће са окућницом преко тврдог пута. Не сме да се налази у градским и општинским седиштима и приградским насељима. Такође, сеоска кућа мора да буде уписана у катастар на име продавца и не сме да буде оптерећена хипотеком нити било којим другим теретом, а не сме да постоји забележба да је непокретност или део окућнице изграђена без дозволе. Ни кућа, нити окућница не смеју да буду предмет судског спора, нити да постоје нерешени имовинско-правни односи, док подносиоци пријаве могу конкурисати само једном пријавом.

Будући власници сеоских кућа неће смети да је продају у наредних 10 година, нити смеју да је стављају под хипотеку током пет година од склапања купопродајног уговора, а кућа мора бити покривена осигурањем током 10 година, предвиђено је конкурсом. Испуњеност услова за конкурисање утврђиваће Комисија за оцену и контролу реализације пројекта коју образује министар. Сви детаљи о конкурсу, односно потребној документацији, као и програм и образац пријаве се могу видети и преузети електронским путем на званичној интернет страници Министарства за бригу о селу.