Без струје…

Дана 5. септембра 2019.  године због планираних радова на ел. мрежи искључују се:

Бечеј од 9:00 до 13:00
Насеље Љубе Дорословачког
Део ул. Змај Јовина од ул. Милоша Црњанског до Синђелићеве.