Без струје…

Дана 14. фебруара 2020.  године (петак) због планираних радова на ел. мрежи искључују се:

Бачко Градиште од 8:30 до 14:30
Део улице Шаму Михаљ од Јожеф Атиле до Дожа Ђерђа
део улице 22. октобар од НОВ до Душана Васиљева
део улице Главна од Душана Гуцуње до Марка Гарића
део улуци Школска од Душана Гуцуње до Марка Гарића
део улице Марка Гарића од Главне до Школске
део улице Душана Гуцуње од Светолика Козарског до Радована Бранкова
део улице Светозара Марковића 16-22
улица Радована Бранкова.