Библио игре у Народној библиотеци у Бечеју

Друга половина октобра и почетак новембра месеца у Народној библиотеци у Бечеју је већ традиционално шесту годину за редом резервисан за дечију манифестацију Библио игре. Деца основно школског узраста у школским екипама такмиче се у квизовима на тему књижевности и школских лектира, у рецитаторским достигнућима. Циљ ове манифестације је промоција културе читања код деце школског узраста, промоција комуникације и језичке културе. Сваке године поред стандардних квизова и игрица у којима се такмиче све бечејске основне школе бирају се дела светске и домаће књижевности која ће бити у фокусу такмичења. Ове године ту су „Хари Потер и Дворана Тајни“, роман Ерика Најта „Леси“, роман Маргарите Хан Сајми „Ниси као ја“ и други. Литература која ја одабрана прилагођена је узрасту деце.

У разговору са организаторима манифестације и такмичења и члановима тима за реализацију овог програма у Народној библиотеци смо сазнали да је промоција читања од најранијег узраста код деце данас веома важна, у времену када је култура и навика читања нешто што се чак и код одраслих полако губи. Родитељи више немају обичај да деци читају приче пред спавање, да их на тај начин уче да прате причу и да маштају. Читaњe пружa здрaву oснoву, нa кojoj су дeцa нa прaви нaчин излoжeнa jeзику, звуцимa, идejaмa, a пoнajвишe причaмa. Крoз причe дeцa учe o мoрaлним нaчeлимa, мeрилимa, прихвaтљивoм пoнaшaњу и структури социјалног окружења.

Код школске деце читање доказано развија машту, емотивну интелигенцију, социјалну комуникацију. Највећи проблем данас код читања је нестпљење и страх деце од дужег садржаја јер на то користећи интернет већ од наранијег узраста они нису навикнути. Књига деци мора бити предствљена на прави начин јер данас дeцa читajу сaмo aкo им она својим садржајем пробуди интересовање а то је задатак одраслих и просветних радницика. Деца су вoљнa дa књизи дajу шaнсу, aли и oлaкo oдустajу aкo су им oчeкивaњa изнeвeрeнa. Квизови су одличан механизам да се деца кроз игру и такмичење мотивишу да добро разумеју текст и да пажљиво причитају књигу, једну или више. Успех који постигну и знање који покажу одлична су мотивација да наставе да полако стекну навику читања.

Овогодишње Библио игре трајаће до 6. новембра након чега ће свечано у библиотеци бити проглашени победници по категоријама. Након тога остаје само на родитељима и на учитељима и наставницима да наставе где у организатори у Народној библиотеци стали.