Политика

БУМ: Пројекат „Одлуке по мери грађана“

Државна Агенција за спречавање корупције у сарадњи са Бечејским удружење младих у Бечеју реализује низ активности у оквиру пројекта „Одлуке по мери грађана“ чији је циљ повећање транспарентности и одговорности локалних власти као и умањење коруптивних ризика на локалном нивоу и повећање учешћа грађана у доношењу одлука.

Једна од веома важних активности које реализатори пројекта стављају у први план је сад већ више година успешно спроведена акција партиципативног учешћа грађана у креирању локалног буџета.

У општини Бечеј се годинама уназад успешно спроводи акција „Буџет по мери грађана – И ти се питаш“. Ова акција је нарочито важна, са аспекта реализатора овог пројекта али и за сам Бечеј, јер активни и заинтересовани грађани доносиоцима одлука непосредно, током округлих столова, могу да предлажу и дају коментаре у вези са тим шта је потребно урадити да би одлуке било по мери њиховој мери. Организатори наглашавају да је веома важно у овај процес укључити и угрожене групе становника, попут жена и младих у сеоским срединама.

Спроводећи пројекат „Одлуке по мери грађана“, који подржава Агенција за спречавање корупције, Бечејско удружење младих спроводи низ активности које за циљ имају повећање транспарентности, али и одговорности локалних власти. Једна од кључних активности је израда новог Локални антикорупцијски план општине Бечеј, будући да је претходни истекао. С тим у вези ради се и на анализи претходног документа и ефеката које је он донео.

„Посебно је важно интегрисати родно одговорне мере и мере недискриминације у механизме спречавања корупције. Позивајући се на документ  ОЕБС-а у ком се каже: Једна шира примена родне перспективе на корупцију указује на то да жене и мушкарци нису у једнакој мери изложени корупцији, али и да корупција сама по себи има различите утицаје на родове. Различите улоге и одговорности жена и мушкараца у друштву значе да у неким сферама мушкарци имају већи ризик од корупције (нпр. као већина власника компанија или непријављени радници). Међутим, жене обично имају више интеракција са јавним установама и стога су изложене другим облицима корупције (као што су корумпиране праксе у области пружања здравствене заштите и образовања).“- рекла је Ана Аћимов из пројектног тима Бечејског удружења младих.

Организација Бечејско удружења младих, укључена је  и у израду новог Локалног акционог плана за равноправност општине Бечеј. Током претходних месец дана одржане су две акције током којих су активисти разговарали са грађанкама у насељенима местима. Између осталих животних тема за све њих било је речи и о начину како су реализоване акције попут „Буџет по мери грађана“ или „Грађанској столици“, као и о важности транспарентности у раду локалних власти.

Локална самоуправа у Бечеју је међу општинама и градовима која у значајној мери уважава иницијативе удружења грађана које за циљ имају управо подстицање грађанске партиципације у доношењу одлука на локалном нивоу. Због учешћа организација цивилног друштва у креирању локалних политика и због иновативних механизама за грађанску партиципацију, локална самоуправа у Бечеју је током 2022. године високо  оцењена (налази се на другом месту од 17 локалних самоуправа) и кроз методологију у оквиру пројекта „Праћењем јавне управе ка бољем управљању на локалу – Пратим ЈА” који са партнерима спроводи Центар за европске политике (ЦЕП) и Центар за равномерни регионални развој (ЦенТриР).

„Посебно је важно у сви нашим акцијама и механизмима да локална самоуправа обезбеди предуслове, као што је, на пример, благовремено објављивање документације која је у скупштинској процедури. На тај начин грађани могу на време да се припреме уколико желе да учествују у седници локалног парламента. Нажалост, током прошле године је било недоследности у објављивању материјала за седнице Скупштине општине Бечеј. Наше удружење је у више наврата скретало надлежнима пажњу на тај проблем и то је, након, додуше, дужег периода, уродило плодом“ – рекла је Ана Аћимов, чланица Бечејског удружења младих.