Економија

Још увек не ради видео надзор…

Иако су камере углевном постављене на предвиђеним местима још увек видео надзор у Бечеју није у функцији. Овај пројекат је у надлежности републичког Министарства унутрашњих послова и информације о томе када ће почети да раде камере могу да се добију или не искључиво од МУП-а. С обзиром да је се овај пројекат ради на нивоу републичких органа и Бечеј није једини који тренутно поставља видео надзор радови се обављају.

Помоћник директора полиције Бранислав Павловић изјавио је пре неколико дана да ће Командно-оперативни центар Министарства унутрашњих послова дистрибуирати сигнал система видео надзора из 60 градова и општина, са више од 4.000 камера. Чини се да се министарство потрудило да усвајањем Закона о обради података и евиденцијама у области унутрашњих послова оправда увођење биометријског надзора.

Да подсетимо, овај закон је неколико пута био повучен из проедуре јер је према мишљењу невладиних организација које се баве људским правима али и законодавственим системом био превише инванзиван, тачније комплетан систем биометријског снимање грађана за већину цивилног сектора био је проблематичан. На крају закон је изгласан и МУП је наставио са  увођењем система широм Србије.

У овом нацрту закона наводи се да систем аудио и видео-надзора чини скуп фиксних, мобилних и покретних камера, софтверско-хардверских решења са аналитичким алатима, као и других уређаја и опреме који су намењени за снимање на јавним и другим за приступ доступним местима.

Овај систем служиће и за бележење и обраду аудио и видео-записа и фотографија лица, возила и догађаја, уз информацију о локацији и времену забележеног записа, без задирања у право на приватност било кога.

– Делови система аудио и видео-надзора користе се и за обраду фотографија са биометријским карактеристикама лика, препознавање регистарских таблица или других ознака на возилу и аутоматску детекцију прекршаја. Подаци прикупљени системом аудио и видео надзора чувају се на централном систему за складиштење података, по принципу кружног снимања, најкраће 30 дана од дана снимања, а најдуже годину дана – наводи се у нацрту закона.

Камере неће бити у функцији док се не постави мониторинг центар и док извођач и локална самоуправа, као наручилац радова, не обаве примопредају радова.

У фебруару месецу смо писали о томе колико ће овај систем да кошта општину Бечеј. Током јенуара месеца на порталу јавних набавки објављен уговор који је Општинска управа потписала са фирмом Macchina Security doo Beograd о набавци услуга постављања видео надзора у износу од 68.126.784 динара (са ПДВ-ом). Узимајући у обзир пре свега значајност али и укупну цену издвајања из локалног буџета за овај пројекат који је изазвао велику заинтересованост грађана за то шта све подразумева овај пројекат и зашто толико кошта овај систем.

С обзиром да на сајту јавних набавки није дат на увид читав пројекат тј, елаборат система  безбедности саобраћајница, јавних површина и објеката на територији општине Бечеј који је израђен пре него што је ова јавна набавка и покренута. У образложењу које је доступно пише да су овим пројектом обухваћени системи безбедности: видео надзор, видео надзор и препознавање регистарских ознака возила, систем за кажњавање возила (мерење брзине возила и проласка кроз црвено светло) и мониторинг центар.

Видео надзор појединих пунктова у граду и у селима био је у скоро свим месним заједницама један од приоритета. Оно што су грађани углавном подразумевали по тим је постављање камера у деловима града и на одређеним кључним местима тамо где је најкритичније, где се често дешавају крађе, уништавање мобилијара, расвете и слично. Дакле, један дао овог пројекта свакако јесте на захтев грађана у оквиру акције „Буџет по мери грађана“ и ти се питаш.

Онај други део као што је систем видео надзора за препознавање регистарских таблица возила (са Automatic Number Plate Recognition – ANPR) технологијом није баш био специфично наглашен и тражен од стране грађана.

Овај систем би требало да буде постављен на следеће саобраћајнице:приступни пут – Бачко Петрово Село, Петровоселски пут
приступни пут – Бачка Топола, Тополски пут, приступни пут Радичевић, Србобрански пут, приступни пут код Флоре, Новосадска 5, приступни пут Бачко Градиште и приступни пут Нови Бечеј.