Економија

Јавне набавке – Дом здравља

На порталу јавних набавки током претходних месец дана из општине Бечеј било је само неколико јавних набавки углавном за јавна
предузећа и установе за потребе набавки горива, неких телекомуникационих услуга и сл.

Дом здравља Бечеј је једини имао неколико већих јавних набавки и то за набавку стоматолошке столице, уговорена је куповина у вредности од 2.384.492 динара од фирме Енгел доо из Новог Сада.

За потребе опремања ове установе такође су уговорене и набавке 3 EKG 12-каналних апарата у вредности од 1.494.000 динара од фирме Medicom доо, Шабац као и једног холтер EKG апарата од ДОО Дем из Новог Сада у вредности од 390.000 динара као и још једног холтер апарата за притисак од исте фирме зу вредности од 300.000 динара.

Но, највећа јавна набавка за ову установу у претходном периоду је свакако набавка још једног санитетског возила од фирме МИТ доо
Нови Сад и то у вредности од 6.900.000 динара.