Друштво

БУМ: Животна средина под лупом

Бечејско удружење младих организовало је у уторак 21. јуна промоцију нове публикације „Животна средина под лупом: Отворено о ефикасности институција“ у Малој сали општине Бечеј. 

 Ауторски тим публикације „Животна средина под лупом: Отворено о ефикасности институција“ је кроз грађански мониторинг анализирао рад локалних инспекција заштите животне средине на територији АП Војводине у периоду од 2015. до 2020. године, као и праксу правосудних институција у области заштите животне средине на територији Војводине у истом временском периоду.

Организатори наводе да је основни мотив за израду публикација била идеја да се афирмише грађанска иницијатива у очувању животне средине. Поред тога аутори наводе да је такође неопходно да их надлежне институције препознају грађане као актере у овој области и да је „лопта“ донекле и даље на њиховом терену јер је неопходно да локалне надлежне институције морају да имају иницијативе које ће резултирати  адекватном едукацијом грађана када и на који начин могу да реагују и да  пријављују случајеве нарушавања животне средине. Поред тога и казнена политика је веома важна,  све институције морају да побољшају своју ефикасност у контроли и адекватном санкционисању оних који нарушавају животну средину, неки су од закључака презентације нове публикације. 

Ауторски тим публикације „Животна средина под лупом: Отворено о ефикасности институција“ је кроз грађански мониторинг, покушао да кроз примере прикаже, са једне стране рад локалних инспекција заштите животне средине у Војводини, као и праксу покрајинске инспекције, али и праксу правосудних институција.

Сви резултати по градовима и општинама обједињени су у новој публикацији, која ће ускоро бити доступна свим заинтересованима и на сајту Бечејског удружења младих. 

– Зато што не знамо довољно о раду надлежних инспекција у области заштите животне средине, нисмо као грађани довољно информисани на који начин поступају инспектори када су представке у питању. Годишњи извештаји о раду су једина документа која би могла грађане да информишу о раду инспектора, али они су често врло површно написани, а има доста случајева где, супротно Закону о инспекцијском надзору, ти извештаји, као и планови рада, нису ни објављени, наводи Гордана Адамов, једна од креаторки публикације и додаје да је нетранспарентан рад ових органа један од разлога због чега је Бечејско удружење младих започело грађански мониторинг локалних инспекција заштите животне средине на територији Војводине.

– Кључне промене треба да се догоде у правосудном систему, најпре у смислу доношења адекватнијих законских решења, али и примене тих закона и ефикасног и ефективног рада правосудних органа, уз континуирану едукацију и повећање броја кадрова и других ресурса тужилаца и судова, наводи Ана Аћимов, креаторка публикације.