Óbecse

Csak hat jelölt kap díjat

Az óbecsei képviselő-testület legutóbbi ülésén megszavazta a községi díjazottak névsorát

Hét hely volt kiadó, de csak hat személyre, illetve intézményre érkezett javaslat, így minden jelölt megkaphatja az idén a községi díjat. A jelölteket legutóbbi ülésén a községi képviselő-testület is megszavazta.
A testületben helyet foglaló VMSZ-es képviselők egy csoportja (Szilágyi Edit, Molnár Viktor és a községi képviselő-testület elnökhelyettesi funkcióját ellátó Kinka Erzsébet), valamint Kiss Igor VMSZ-es tanácstag két jelöltet is javasolt: ők Fazekas Róbert óbecsei nádfeldolgozót a természet megóvása és a nádfelhasználás hagyományának az ápolása terén folytatott munkájáért, az óbecsei Zserbó cukrászdát az idegenforgalom területén kifejtett tevékenységéért, újításaiért és termékválasztékáért tartották érdemesnek erre az elismerésre.
Az oktatás területén a Labud Pejović Iskoláskor Előtti Intézményt szülők egy csoportja javasolta községi díjra azért, mert szerintük a gyerekekkel folytatott oktató-nevelő munka által hozzájárult ahhoz, hogy minden gyerek számára lehetővé váljon az egyéni képességeikhez szabott maximális fejlődés. Tijana Grujić óbecsei festő és tanár a kultúra és a művészet területén részesül majd ebben az elismerésben. Őt az Obrazovni impuls polgári egyesület méltatta kezdeményezésében, eszerint Tijana Grujić hazai és külföldi kiállításaival, műhelymunkáival, valamint tanári munkájával sokat tesz a a kultúra és a művészet népszerűsítéséért. Szabolcski Rolandot, az óbecsei Agro-Land tulajdonosát a a péterrévei Kos-, Birka- és Kecsketenyésztők Egyesülete, valamint az óbecsei Mezőgazdászok Egyesülete is felterjesztette a díjra, aki a gazdaság területén elért eredményeivel, valamint társadalmilag felelős hozzáállásával emelkedik ki a vállalkozók közül. Slobodan Lazić óbecsei káplánt a Nemanja Karapandžić (az Idegenforgalmi Szervezet igazgatója) által vezetett Picoder Polgári Egyesület javasolta az illetékes bizottság figyelmébe a teológia területén végzett tevékenységéért, a hívők iránti gondviseléséért, a szociális problémák megoldásához és a fiatalok életminőségének javításához való hozzájárulásáért.
Óbecsén 2010 óta részesülnek községi elismerésben azok a személyek és szervezetek, akik/amelyek jelentőset alkottak a gazdaságban, a tudományban, a művészetekben, a sportban vagy más téren, de az eddigi tapasztalatok szerint a felterjesztés lehetőségével igen kevés civil szervezet vagy személy él. Minden évben hét személy részesül(hetne) a községi díjban. Míg az Óbecse község évi díját odaítélő bizottsághoz tavaly 12, az idén csak 7 javaslat érkezett be határidőre, ebből kettőben ugyanazt a személyt javasolták erre az elismerésre.
A községi díjakat plakettek formájában a községnapi díszülésen, augusztus elsején adják át a díjazottaknak.

F.R.