ОгласиПословни огласи

Д.О.О. Агропродукт Шинковић запошљава 2 електричара

Назив посла : ЕЛЕКТРИЧАР

Број тражених извршилаца : 2

Образовање:
-минимум III степен стручне спреме-електро смер

Врста запослења :
-на неодређено време

Радно искуство:
-небитно

Место рада: БЕЧЕЈ

Трајање конкурса : 30.09.2022

Контакт:
063/596-128
aps.knjigovodstvo@gmail.com