ОгласиПословни огласи

„Наша чуваркућа“ друштво са ограниченом одговорношћу Бечеј – запошљава 3 лична пратиоца

Назив посла : ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Број тражених извршилаца : 3

Образовање:
-минимум III степен стручне спреме

Врста запослења :
-на одређено време, 3 месеца

Услови рада:
-рад у сменама
-теренски

Радно искуство:
-небитно

Место рада: Бечеј

Трајање конкурса : 30.09.2022

Контакт:
Радним данима 07:00-15:00 Синђелићева 99, Бечеј
066/90-35-820
office.cuvarkuca@gmail.com