Друштво

Дом здравља Бечеј: Гинеколог у притвору

Нове информације!!!

Дом здравља Бечеј: Ангажован још један лекар специјалиста гинеколог од данас који ће радити понедељком пре подне. С обзиром да овај лекар има печат са ИД бројем (јер је запослен у државној установи у Дому здравља Жабаљ) исписиваће све што је потребно од стране гинеколога (породиљска одсуства, боловања, упуте.. .). Др С. Убовић, спец.гинекологије, ради и даље с у установи, наставља са редовним заказаним гинеколошким прегледима, уторком, средом, четвртком.


Лекар специјалиста гинеколог С. М. који ради у Дому здравља Бечеј,  према потврђеним информацијама од стране руководства ове здравствене установе ухапшен је претходног месеца. Рад овог лекара специјалисте је веома бурно коментарисан на друштвеним мрежама на којима се велики број пацијенткиња пожалио на његов рад и његово поступање према пацијенткињама. Оне су се пожалиле на грубост и на непримерено понашање. Од руководства Дома здравља сазнали смо да је у неколико наврата вођен и дисциплински поступак против наведеног лекара.

Тим поводом питали смо др. Слободана Димитрова који обавља дужност директора ове здравствене установе да нама и јавности појасни какав се поступак води против др. С.М. који је његов тренутно уговорни статус у Дому здравља Бечеј и како тренутно функционише гинеколошка служба.

Колико дуго је др С.М. био ангажован у Дому здравља Бечеј, од када, и који је његов тренутни статус у смислу радног ангажмана?

  • Др С. М. засновао је радни однос на неодређено време у Дому здравља Бечеј, дана 15.09.2020. године, за време мандата претходног директора. Именовани је и тренутно у радном односу на неодређено време. Дана 23. новембра 2022. године одређен му је притвор, а дана 29.11.2022. донето је Решење о удаљавању са рада због притвора до окончања истог, који још траје.

Да ли сте били упознати са жалбама пацијената на ранији рад др С.М. и да су постојале индиције да је још 2014. године, док је радио у Новом Саду, у амбулантама на  Новом насељу и на Бетанији, због слања пацијената на приватне клинике за интервенције које су могле да се обављају и у државним амбулантама био дисциплински гоњен од стране ових здравствених институција. О овоме су својевремено писали и јавни државни медији. Да ли се иначе приликом ангажовања нових лекара у ДЗ Бечеј врши провера радног искуства, стручности, валидности лиценци и да ли се консултује и Лекарска комора?

  • Нисмо били упознати са жалбама пацијенткиња из Новог Сада да су упућиване на приватне клинике. Није ми познато да ли је вршена провера радног искуства и стручности јер га је у радни однос при-мило претходно руководство. Др С.М. био је на суду части Лекарске коморе, али за окончање тог поступка нисмо добили повратну информацију од Лекарске коморе.

Да ли је било притужби пацијената у Дому здравља Бечеј на рад др.С.М у вези са сличним злоупотребама (усмеравање пацијената на одређене приватне клинике)? Пацијенткиње Дома здравља Бечеј на друштвеним мрежама у већем броју су коментарисале и сам лекарски рад наведеног доктора и већина од њих тврде да је он био веома груб са пацијентима, да се обраћао пацијентима без уважавања. Да ли сте имали жалби на његов рад у том смислу и ако јесте да ли је покренут дисциплински поступак против њега, пре свега због заштите пацијената?

  • Било је притужби на рад др С.М.  од стране пацијенткиња, те му је изречено више опомена и два пута је вођен дисциплински поступак и изречена дисциплинска мера новчане казне.

Какво је тренутно стање у гинеколошкој служби, да ли имате довољан број лекара за рад те службе? Да ли постоји неко решење за проблем недостатка лекара специјалисте гинеколога у ДЗ Бечеј у неко догледно време?

  • Др С.М.  је једини гинеколог који је запослен на неодређено време, али Дом здравља такође ангажује гинеколога др Снежану Убовић путем допунског рада, три пута недељено. Дом здравља Бечеј је у више наврата расписивао конкурс за гинеколога, али се на исти нико није пријавио. Ми смо се свесрдно ангажовали на проналажењу гинеколога, али нисмо успели до сада  да нађемо никога тренутно јер је ова специјалност у великом дефициту. Иначе, Дом здравља је упутио једну докторку на специјализацију из гинекологије која ће исту завршити за две године. Тренутно преговарамо са Републичким фондом здравственог осигурања, да дозволи да изабрани лекари пишу хранаринске листе, упуте и рецепте уместо одсутног гинеколога. Такође постоји и договор са Домом здравља Србобран, да петком прима пацијенткиње из Бечеја, првенствено за упућивање и регулисање папирологије за вантелесну оплодњу, али и друге услуге (прегледи и потребна папирологија). У изузетним хитним случајевима прима и осталим данима у недељи.

Др. Косана Нешић је вршила дужност директора Дома здравља Бечеј у претходном мандату када је др. С.М.  примљен у радни однос па нам је и она на наш упит дала изјаву.

“Након што је и последњи гинеколог у Дому здравља Бечеј дао отказ једна колегиница је била упућена на специјализацију  из гинекологије а расписан је био тада конкурс за пријем гинеколога који нам је био преко потребан. Др С.М. је био једини кандидат и имао је потпуну и уредну документацију и радно искуство. За време мог мандата, са моје стране је био више пута дисциплински кажњаван.“ – рекла је др. Нешић.