Друштво

Дом здравља Бечеј: Нови дигитални мамограф

Из Дома здравља Бечеј добили смо обавештење да је ова уста нова на конкурсу Покрајинског секретаријата за здравство до била и пре неколико дана инсталирала систем за компјутеризирану радиографију за дигитализацију мамографа.

Тим поводом директорица Дома здравља, др Косана Нешић послала нам је следеће саопштење:
„Код нас овде у Дому здравља до сада се радиолошка графијска дијагностика обављала употребом аналогног мамограф ског система. Дијагностички извештаји су се добијали уз помоћ развијених снимака који се добијају употребом застарелог – класичног фотохемијског развијања аналогних филмова. Као такви, дијагностички снимци и дијагностички детаљи на аналогном филму зависили су од великог броја фактора: стања процесора за развијање RTG филмова итд, а наша комора је била стара преко 30 година, стално се кварила и уназад неколико месеци није ни радила поправка више није била могућа.

Овај нови систем за компијутеризовану радиографију подразумевао је набавку CR система са припадајућим софтверима и хардверским деловима. Систем сад омогућава добијање дигиталне радиографске дијагностичке слике на мамографу чије су перфор мансе неупоредиво боље од аналогне. Дигитализација мамографа омогућиће подизање нивоа здравствене услуге у Дому здравља Бечеј, боље резултате радиолошке дијагностике, представља пред услов електронске евиденције историје пацијента, доприноси бржој и поузданијој дијагностици. Најважнији ефекат је бољи квалитет снимка, могућност упоређивања снимака током времена и неупоредиво бољи резултати на дијагностици и превентиви рака дојке, а што је у складу са Националним програмом за превенцију рака дојке.

Наглашавамо да је рак дојке најчешћи малигни тумор код жена у Републици Србији, сваке године се региструје око 4000 новоот кривених случајева, а од рака дојке годишње умре 1600 жена, што чини 18 % смртности од канцера. Што је најгоре, стопе инциденце и морталитета су у непрекидном порасту. Оно што је такођер забрињавајућа чињеница је да се рак дојке најчешће открива у поодмаклој фази. Зато је златни стандард превенција, тј. мамо графски преглед који открива туморе до 2 цм, који се немогу на пипати што даје веће шансе за преживљавање и излечење. Из свега овога је јасно да оно што може променити ову суморну слику јесте превенција, у којој мамографија представља најважнији фактор.

Из свих наведених разлога, с великом захвалношћу Пок рајинском секретаријату за здравство, са задовољством може мо рећи да од 1.12.2020. Дом здравља Бечеј поново почиње са oбављањем мамографских прегледа, који ће сада бити заиста на највишем нивоу. Заказивање се врши преко изабраних лекара у терминима датим кроз ИЗИС.“