ОгласиПословни огласи

ДОО Бечејпромет – запошљава раднике у производњи

Назив посла : РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ

Број тражених извршилаца : 2

Образовање:
-небитно

Врста запослења :
-на одређено време (1 месец) са могућношћу преласка на неодређено време

Услови рада:
-рад у сменама
-ноћни рад

Радно искуство:
-небитно

Место рада: Бечеј

Трајање конкурса : 30.11.2022
Контакт:
радним данима од 10:00-14:00 ПОТИСКА 212, БЕЧЕЈ
062/8837891
becejpromet.pravna@gmail.com