ОгласиПословни огласи

DOO „Italico“ – запошљава 2 радника у производном погону

Назив посла :
– РАД У ПРОИЗВОДНОМ ПОГОНУ – ПАХУЉИЧЕЊЕ ЖИТАРИЦА

Број тражених извршилаца : 2

Образовање:
– минимум III степен стручне спреме

Врста запослења :
– одређено време, 3 месеца

Радно искуство:
небитно

Услови рада:
рад у сменама
ноћни рад

Место рада: БЕЧЕЈ

Трајање конкурса : 19.06.2023

Контакти:
Заинтересовани кандидати могу доћи на разговор и са собом понети радну биографију радним данима од 09:00 до 11:00 на адресу послодавца – Новосадска 153, Бечеј