Друштво

Едукативни огледни час из савремених технологија за Северце

Ученици нижих разреда Север Ђуркић школе имали су прилике да прошле недеље присуствују огледним часовима који су били посвећени коришћењу нових технологија и апликација у едукативне сврхе. Ова едукације је осмишљена у сарадњи са Учитељским факултетом у Суботици. Професори и група студената овог факултета донели су на огледни час софтвере и апликације које ученици могу да употребљавају у складу са узрастом и и предметима у школи од ликовног до часова информатике и биологије. Већина апликација и софтвера са којима су малишани радили у току часа су бесплатни и могу се лако скинути са интернета а показало се да су веома корисни и лако могу да се употребе у школи.
Дaнaс гoтoвo нeмa дeтeтa кoje сe ниje сусрeлo с пaмeтним тeлeфoнoм или тaблeтoм oд нajрaниjeг узраста. Већина учитеља, наставника и професора и даље углавном инсистирају да деца што мање користе телефоне, таблете или рачунаре у школи, док већина студија говори о томе да употреба нових технологија у настави може да буде веома корисна, наравно уз адекватну кoнтрoлу, јер тo нe знaчи дa дeцa тaблeт или пaмeтни тeлeфoн трeбa да кoристите нeoгрaничeнo и бeз нaдзoрa, вeћ дa науче како да их користе за наставу и да крoз игру мoгу jeднoстaвнo и лaкo учити.

Иницијатор овог огледног часа у свом разреду била је учитељица Габријела Потребић Тежер, она нам је у разговору рекла да се у раду са својим ђацима она труди да на часовима, уколико постоји могућност, користи све предности модерних технологија које су јој доступни и да већ сада користи разне апликације, софтвере и слично. Према њеним речима ова деца су одрастала уз ове направе и веома лако усвајају знања из ове области, много лакше и од наставног особља и одраслих науче да користе сваки програм. Ту можда лежи разлог отпора наставног особља јер у просеку имају много мање знања и рутине у коришћењу компјутера, телефона, таблета од деце.
Професор са Учитељског факултета, др Наместовски Жолт нам је рекао да су за овај час припремили неке роботе који могу да се користе у настави, софтвере и апликације и да је већина намењена пре свега да малишани науче да решавају логичке проблеме, оријентацију у простору, да науче основе програмирања (донели су и програм микробит који се већ одавно у региону користи у настави као веома једноставан алат који деци даје основе компјутерског програмирања на једноставан и забаван начин). Цео овај пројекат је намењен да се деци пружи могућност да кроз једноставне и занимљиве игре и активности освеже наставу матерњег језика, математике, природе и друштва, музичке и ликовне културе и учини наставу још забавнијом и савременијом. Осим тога, увођењем такве активности ученицима ће се омогућити да на врло једноставан начин у учење укључе дигиталне садржаје, али и да употребом нових технологија примене усвојена знања и вештине.

Према речима директорице школе Сање Биро овај програм је само део онога што ова школа има у плану да иновира када је технологија наставним програмима у питању. Школа за сада има неколико паметних табли али је у плану и набавка нових, као и још неких софтвера за које су потребна већа средства и који ће се морати набављати путем пројеката. То су скупљи и комплекснији софтвери који су веома ефектни у пројектној настави као што су неки програми за симулације и мултимедијалне презентације школских програма и сл.