Едукативни огледни час из савремених технологија за Северце

Ученици нижих разреда Север Ђуркић школе имали су прилике да прошле недеље присуствују огледним часовима који су били посвећени коришћењу нових технологија и апликација у едукативне сврхе. Ова едукације је осмишљена у сарадњи са Учитељским факултетом у Суботици. Професори и група студената овог факултета донели су на огледни час софтвере и апликације које ученици могу да употребљавају у складу са узрастом и и предметима у школи од ликовног до часова информатике и биологије. Већина апликација и софтвера са којима су малишани радили у току часа су бесплатни и могу се лако скинути са интернета а показало се да су веома корисни и лако могу да се употребе у школи.
Дaнaс гoтoвo нeмa дeтeтa кoje сe ниje сусрeлo с пaмeтним тeлeфoнoм или тaблeтoм oд нajрaниjeг узраста. Већина учитеља, наставника и професора и даље углавном инсистирају да деца што мање користе телефоне, таблете или рачунаре у школи, док већина студија говори о томе да употреба нових технологија у настави може да буде веома корисна, наравно уз адекватну кoнтрoлу, јер тo нe знaчи дa дeцa тaблeт или пaмeтни тeлeфoн трeбa да кoристите нeoгрaничeнo и бeз нaдзoрa, вeћ дa науче како да их користе за наставу и да крoз игру мoгу jeднoстaвнo и лaкo учити.

Иницијатор овог огледног часа у свом разреду била је учитељица Габријела Потребић Тежер, она нам је у разговору рекла да се у раду са својим ђацима она труди да на часовима, уколико постоји могућност, користи све предности модерних технологија које су јој доступни и да већ сада користи разне апликације, софтвере и слично. Према њеним речима ова деца су одрастала уз ове направе и веома лако усвајају знања из ове области, много лакше и од наставног особља и одраслих науче да користе сваки програм. Ту можда лежи разлог отпора наставног особља јер у просеку имају много мање знања и рутине у коришћењу компјутера, телефона, таблета од деце.
Професор са Учитељског факултета, др Наместовски Жолт нам је рекао да су за овај час припремили неке роботе који могу да се користе у настави, софтвере и апликације и да је већина намењена пре свега да малишани науче да решавају логичке проблеме, оријентацију у простору, да науче основе програмирања (донели су и програм микробит који се већ одавно у региону користи у настави као веома једноставан алат који деци даје основе компјутерског програмирања на једноставан и забаван начин). Цео овај пројекат је намењен да се деци пружи могућност да кроз једноставне и занимљиве игре и активности освеже наставу матерњег језика, математике, природе и друштва, музичке и ликовне културе и учини наставу још забавнијом и савременијом. Осим тога, увођењем такве активности ученицима ће се омогућити да на врло једноставан начин у учење укључе дигиталне садржаје, али и да употребом нових технологија примене усвојена знања и вештине.

Према речима директорице школе Сање Биро овај програм је само део онога што ова школа има у плану да иновира када је технологија наставним програмима у питању. Школа за сада има неколико паметних табли али је у плану и набавка нових, као и још неких софтвера за које су потребна већа средства и који ће се морати набављати путем пројеката. То су скупљи и комплекснији софтвери који су веома ефектни у пројектној настави као што су неки програми за симулације и мултимедијалне презентације школских програма и сл.