Óbecse

Egyedi tányérkiállítás a Than Emlékházban

Ökobecse: Társalgás és alkotótábor helyett csak tárlat

December 23-án, szerdán délután az óbecsei Than Emlékházban meg­nyitásra került egy falitányér kiállítás, az Ökobecse Polgári Egyesület szervezésében. A tárlat megnyitóján olyan művészeti alkotásokat tekint­hettek meg az érdeklődők, amelyek újrahasznosított anyagokból készül­tek. A kiállítást Molnár Viktor, a Than Értelmiségi Kör, Mezőgazdasági és környezetvédelmi szakkör elnöke nyitotta meg.

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és. Nemzeti Ki­sebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság támogatásával immár ötödik alkalommal került megrendezésre a hagyományos Öko-Alkotók Nemzet­közi Alkotótábor.

– Az idei rendezvény témája a népi, hagyományos motívumokkal dí­szített tányérok voltak. Az előző négy évben szép számban jöttek össze alkotók, művészek, kiállítók. Szinte mindig száz felett volt a résztvevők száma. Sajnos idén a járványhelyzet miatt erre nem volt lehetőség, így a képzőművészek elküldték munkáikat – mondta Kis Zoltán, az Ökobecse Polgári Egyesület elnöke.

A szervezőktől azt is megtudhattuk, hogy a tányérokat olyan termé­szetes alapanyagú festékekkel színeztek, díszítettek, mint például a diólé vagy cékla leve. Ezzel is fel szerették volna hívni a polgárok figyelmét a környezetvédelemre, és a természetes anyagok használatára. A népi motívumokkal díszített, újrahasznosított anyagokból készült tányérokat az érdekelt polgárok január 9-ig tekinthetik meg, kisebb csoportokban, a járványügyi előírásokat betartva.

Az Alkotótáborban az elmúlt években több, mint száz művész vett részt Vajdaság különböző részeiről, valamint Magyarországról, Románi­ából és Horvátországból. A járványügyi helyzet miatt idén nem került sor társalgásra Óbecsén, hanem az alkotók Bezdánból, Fehértemplomból, Torontálvásárhelyről, Antalfalváról, Tiszaszentmiklósról, Pincédről, de a magyarországi Pécsről és a romániai Temesvárról is küldtek munkákat az óbecsei tárlatra.

– Ami a technikát illeti, papírt, fát és kerámiát használtunk. Habár nem érkezett annyi alkotás, mint amennyire számítottunk, mi mégis elégedet­tek vagyunk a kiállítással, hiszen Vajdaság minden részéről küldtek mun­kákat, sőt, még külföldről is – tette hozzá a szervezők nevében Kis Zoltán.

A rendezvény hozzájárult a tartományi kormány ,,A multikulturaliz­mus és tolerancia megerősítése Vajdaságban” elnevezésű projektjének megvalósításához.

D.P.