Óbecse

Kezdetét vette a digitalizálás a Népkönyvtárban

Korszerű felszerelés, majd hamarosan új honlap

Az Óbecsei Népkönyvtár decemberben a magyarországi Bethlen Gá­bor Alaptól 300.000 dinár értékű korszerű felszerelést kapott. Ennek köszönhetően az intézményben kezdetét veheti a digitalizálás folyama­ta, ami azt jelenti, hogy szkenner és számítógép segítségével történik a könyvtári és egyéb anyagok feldolgozása.

– Terveink között szerepel intézményünk hagyományőrző részlegé­nek digitalizálása is, ezért a felszerelést, amelyet a Bethlen Gábor Alaptól kaptunk, ezen a részlegen helyeztük el. Ugyanitt folyamatban van a ha­gyományőrző gyűjtemények átdolgozása – nyilatkozta Lovas Đijanta, az Óbecsei Népkönyvtár igazgatónője.

Az Óbecsei Népkönyvtár hagyományőrző részlegének anyagát töb­bek között kiadványok, egyéb anyagok és kulturális műemlékek képezik. Itt több, mint ezerháromszáz monográfiai mű, körülbelül ötezer fénykép, szórólap és egyéb kép, kétezer újság, valamint ezerötszáz tudományos nyomtatvány található.

A hagyományőrző részleg digitalizálásának folyamatát 2023. végéig kellene befejezni. Ezt követően a felhasználók a honlapon keresztül válo­gathatnak majd a sokszínű és gazdag irodalmi, történelmi és tudományos művek között.

– Még egy újdonság az intézményünkben, hogy jövő év elején meg­jelenik az Óbecsei Népkönyvtár új honlapja, amely nagyban hozzásegít majd a könyvtár programjának, aktivitásainak ismertetéséhez, illetve gyűjteményünk népszerűsítéséhez – tette hozzá az igazgatónő.

Az új honlapnak köszönhetően a felhasználók az aktuális tevékeny­ségek, újdonságok, információk mellett, megtekinthetik az intézmény elektronikus katalógusát is, vagyis önállóan válogathatnak a könyvgyűj­temények kavalkádjából.