Друштво

Економско-трговинска школа у програму дуалног образовања

Економско трговинска школа је у првој недељи школске године организовала потписивање уговора за стручну праксу у оквиру новог модела дуалног образовања. Уз присуство представнице Привредне коморе, Јасмине Лемони  и представника локалне трговинске компаније „Тисакоп“ Светозара Ђуричина, јединог локалног привредника који је приступио читавом процесу запошљавања ученика ове школе  у својим радним јединицама и објектима на стручну праксу, 19 ученика је потписало уговор о обављању стручне праксе у школској 2018/19. години. За малолетне ученике потписали су уговоре родитељи или старатељи. Већина ученика који су потписали уговоре са компанијама које су у програму су трговинског смера а стручну праксу ће обављати у три трговинска ланца: Универекспорту, Меркатор/Идеа и поменутој компанији „Тисакоп“.

Према речима директорице школе Гордане Ковачев ова школа је са задовољством приступила овом програму и једна је од првих школа која је усепела да прикупи и одради комплтену апликацију и да се већ почетком школске године започне са реализацијом овог пројекта. Иако је у скорије време добила да буде консултант на програму  у бечејској школи представница Привредне коморе Јасмина Лемони је веома задовољна како је ова школска установа са озбиљношћу приступила овој апликацији за програм тручне праксеи похвалила ажурност јер је, према њеним речима, ово прва школа која је успела да то уради на нивоу целог Јужно-бачког региона. Директорица Гордана Ковачев је такође изразила велико задовољство што се у читав програм укључила и једна локална компанија и позвала и остале локалне трговинске ланце као што су „Бечејпромет“ и „Матић“ да се прикључе програму и да омогуће ђацима трговинског смера да стекну веома корисно искуство и праксу током школовања што је и циљ оваквог система образовања. На овај начин и они ће лакше селектовати нове раднике и након школовања примити на посао неког ко већ има искуства у раду у њиховим продавницима и за кога већ знају какве квалитете као радник поседује и шта могу да очекују.

Према програму ученици првог разреда ће недељно имати праксу од 6 сати, два пута недељно а ученици другог и трећег разреда по 12 сати недељно. За овај посао биће плаћени по уговору.

Прeднoсти оваквог дуaлнoг мoдeлa oбрaзoвaњa кaдрoвa су веома велике и зa учeникe и зa приврeду па и зa целокупно друштвo: циљ програма је да учeници пo зaвршeтку шкoлe oстaну дa рaдe у прeдузeћу где су били на пракси и у кoм су били нa oбуци. На овај начин кoмпaниje улaжу у учeникa кoгa, крoз oбуку нa рaднoм мeсту, прoфилишу прeмa свoм пoслoвнoм прoцeсу и начину рада у компанији, кроз праксу их уче радној етици која влада у њиховој компанији и омогућавају им да створе личне контакте са запосленима и да се упознају са свим сегментима рада у једној од ових компанија.

Поред тога они ће током ради стећи и одређена знања и вештине који свакако нису део школског програма и која су специфична за једну одређену врсту процеса рада у тој врсти посла или баш у одређеној компанији.

Прошле године у пројекту ЕТШ је имала 3 ученика који су обављали праксу у „Универекспорту“. Са једном од ученица која је прошле године биле на пракси у продајним објектима те компаније имали смо прилике да разговарамо  јер се и ове године пријавила на програм стручне праксе. Она нам је рекла да је њено искуство веома позитивно и да је веома задовољна читавом програмом рада, да је заволела посао и да је стекла велико искуство, да очекује да ће веома лако у овој компанији након завршетка школе наћи посао јер је упознала запослене, остварила добре контакте и да је то прошлогодишње искуство било веома значајно за њену будућност.

Директорица ЕТШ је рекла да ово није коначан списак и да ће у наредном периоду поред трговаца и посластичари потписати уговоре. Наравно с обзиром на врсту делатности можемо очекивати више локалних привредних субјеката у пројекту. Надамо се да ће локалне самосталне посластичарске и угоститељске фирме узети учешћа у програму и омогућити ученицима да стручну праксу обављају у њиховим занатским радњама и продајним објектима.