Óbecse

Élni tanítson bennünket a halottjainkra való megemlékezés

A bácsföldvári, az óbecsei és a péterrévei ártatlan magyar áldozatokra is emlékeztek
   November elsején az óbecsei belvárosi katolikus temetőben lévő kopjafánál hajtottak fejet az 1944-45-ös ártatlan magyar áldozatok emléke előtt. Ezekben a vérzivataros időkben Óbecséről több százan menekültek el, és bár 220 kivégzett nevét őrizte meg az utókor, a kutatók becslése szerint a négyszázat is elérheti az értelmetlen bosszú áldozatainak a száma
Óbecsén.
A megemlékezés kezdetén Fuderer László belvárosi plébános imát mondott az áldozatok lelki üdvéért, majd Kinka Erzsébet, az óbecsei képviselőtestület elnökhelyettese mondott ünnepi beszédet, aki a történelmi előzmények felidézése után arról beszélt: a múltra való emlékezés nem más, mint a jövő iránti erkölcsi elkötelezettség.
-A hozzátartozóknak lelki megnyugvásra van szükségük, az áldozatoknak
pedig méltó tiszteletadásra. Tisztelettel emlékezünk az 1944/45- ben ártatalanul kivégzett magyar polgártársainkra, akik áldozatul estek az etnikai gyűlöletnek, amely végigsöpört a Délvidéken. A halottjainkra való emlékezés tanítson meg bennünket élni, megbecsülni az életet, úgy a másokét, mint a magunkét, amelyet Isten adott nekünk a földön és készülni az örök életre, melyet Isten ad majd nekünk a mennyben – zárta beszédét Kinka Erzsébet.
A program végén koszorúkat helyeztek el az 1994-ben felállított kopjafánál. A megemlékezést Rajsli Dália, Farkas Trisztán és Jusztin László szavalása, valamint a Schola Cantorum egyházi kórus fellépése tette ünnepélyesebbé.
Ezen a napon a bácsföldvári katolikus temetőben felállított fakeresztnél is megemlékezés tartottak, itt Györe Decsov Emese mondott beszédet, másnap pedig Péterrévén, a katolikus temető kápolnájában megtartott szentmisét követően hajtottak fejet a hívők az 1944-45-ös péterrévei áldozatok emléke előtt. A kopjafánál Baranyi László péterrévei plébános mondott imát az 1944-45-ös ártatlan áldozatok lelki üdvéért, majd koszorúkat helyeztek el az emlékhelynél. A történelmi kutatások szerint Péterrévén több mint háromszázan estek áldozatául az esztelen megtorlásnak. Az eseménynek a Schola Cantorum egyházi kórus fellépése kölcsönzött
ünnepélyességet.

F.R.