Гимназија Бечеј: Најновије – Министарство просвете одобрило отварање спортског одељења

Бечеј, 02. април 2021. 

Најновије: Министарство просвете је објавило одлуку Упис у средње школе за школску 2021/22 на сајту Министарства. Гимназија је осим природно-математичког и друштвено језичког смера на српском и општег смера на мађарском наставном језику добила и специјално одељење за ученике са посебним способностима за спорт – спортско одељење. То је веома важна вест за Гимназију!


Разговор са директором школе Миодрагом Басарићем урађен је неколико дана раније ….


Поводом предстојећег уписа у нову 2021/2022 годину у бечејску Гимназију разговарали смо са директором ове школе Миодрагом Басарићем о томе какви су планови за упис, колико нових ђака ће Гимназија примити ове године и како теку припреме за матуру.

БД: Колико ученика Гимназија уписује у следећој школској години?

„У односу на прошлу годину за сада остаје све исто, уписујемо 30 ђака на српском на природно математички смер, 30 ђака на друштвено језички смер такође на српском језику и 30 ђака на мађарском језику општег смера. Ове године је новина да смо тражили смер за ученике са посебним способностима за спорт. Тај нови план уписа је прошао органе у локалној самоуправи, Школска управа у Новом Саду је такође дала подршку и сад чекамо још да Министарство одговори на наш захтев. До сада је у целој држави било седам гимназија које су имале спортско одељење. Три од тих седам школа су у Војводини и то Змај Јовина гимназија у Новом Саду, гимназија у Сремској Митровици и у Суботици у којој је то одељење на мађарском језику. Надамо се да би у тој некој регионалној расподели ми могли да добијемо то одељење јер имамо подршку локалне самоуправе али и Спортског савеза општине Бечеј који је ту идеју и иницирао пре свега због потребе клубова на територији општине Бечеј, и то оних клубова који окупљају децу из ближег и ширег окружења, За сада ми већ имамо неке информације да је већ петоро, шесторо деце само из ПВК заинтересовано за упис али мислим да би било деце и из Сенте, Кикинде и других већих места која би долазила у школу овде. То би одељење због свог специфичног плана рада било ограничено на 20 ђака, тако је и у другим школама. Ученици који желе да упишу овај смер морају да буду већ етаблирани спортисти у својој генерацији, морају да добију од Спортског савеза потврду да су чланови клубова. Ако се пријави већи број заинтересованих онда ће се бодовати и постигнути резултати на републичким и међународним такмичењима,наравно, чланови репрезентације добијају још додатни број бодова. На жалост, такмичења се сад не дешавају због епидемиолошке ситуације тако да они за ову годину и не могу да имају неке веће резултате. Али мислим да то не би требало да буде неки озбиљан проблем при упису.

Али да би добили то одељење да упишемо имамо још једну степеницу поред одобрења Министарства за просвету да пређемо, а то је верификација тог смера. Ту верификацију треба да уради Покрајински секретаријат за образовање, који је одлуку о томе делегирао општинском просветном инспектору тако да наредних дана очекујемо да прођемо ту верификацију. Ако добијемо и ту дозволу, и све то буде у реду, онда чекамо вероватно негде крај априла, почетак маја месеца одговор од Министарства, тј. да изађе коначан списак школа са смеровима.

Како ћемо радити са тим новим одељењем биће такође изазов и новина. Али мислим да је то само ствар добре организације школе, ми смо већ причали са неким клубовима да би њима одговарало да почетак часове у преподневној смени за те ђаке буде од 9 часова, да би могли да одраде јутарње тренинге. Ми већ имамо програм који се одвија и некој врсти међусмене, јер је веома успешно заживео наш пројекат обогаћеног једносменског рада у школи, професор Иван Ковач нам је координатор тог програма. Дакле, постоје и ресурси и материјалне могућности да се и том спортском одељењу прилагоди распоред часова тренинзима.

БД: Да ли мислите да ћете имати довољан број заинтересованих ученика за упис ове године?

Прошле године смо имали изванредан упис у Гимназији, једног ученика из Темерина смо чак примили и као прекобројног уз сагласност Школске управе Новог Сада, а имамо још пар ђака који би хтели да се упишу тако да се сад суочавамо са ситуацијом коју нисмо имали ранијих година да немамо довољан број места у односу на број заинтересованих. Надамо се да ће такво интересовање остати и ове године.  Ова година као и друго полугодиште прошле школске године је специфично због пандемијске ситуације. Трудимо се одржимо квалитет наставе на истом нивоу као и претходних година, међутим проблем је у томе што је онлајн настава не може адекватно да замени живу реч и боравак деце у школи. И ако упоредимо часове које трају 45 минута и ове сад од 30 минута видимо да тих 15 минута је веома значајан мањак времена за постизање градива. Добили смо јуче савет из Министарства просвете да се деца уколико немају оцене из неког предмета или треба да их поправе зову да дођу у школу да одговарају. Али оно што је још важније од тога је да у том допису стоји и део предлога Министарства који се односи на препоруку за сажимање градива и даје се професорима потпуна аутономија да сами процене шта је то што је битно да се одради од градива да би се постигли циљеви који се очекују на крају сваке године и целокупног гимназијског школовања. Велика је то одговорност на професорима и плашим се да ли ће сви ту моћи да одговоре томе на прави начин.

Ми имамо ту добру околност у Гимназији да су наше техничке могућности и школе и ученика и професора добре и да сви ученици имају могућност да се укључе у онлајн наставу. Користимо Гугл класрум као платформу и она даје могућност уживо преношења часова, што више од пола наставника Гимназије и користи у раду са ђацима. То је онда на неки начин ипак уживо реч и контакт са ученицима је непосредан. Покушавамо да извучемо из овога максимум оног што је могуће.

БД: Како теку припреме за матуру?

Стандардно као и претходних година јер матура је још увек по старом. Општа матура која је требало да заживи 2022. године је, судећи по свему одложена за још годину дана.

БД: Да ли успевате да одржите у овим околности и пројекте у које је школа укључена?

Ми и даље и те ваннаставне активности и пројектне активности одржавамо онлајн али ипак неки пројекти су нам стали. Посебно пројекти размене ученика, то у овом тренутку није могуће. Пројекат Еразмус плус нам је опет одложен. Неки наредни ток ствари по том питању би требало да се деси у септембру, под претпоставком да се ситуација смири, први следећи одлазак у неку земљу би требало да буде мислим Финска. Да ли ће то се и десити видећемо. Оно што је нама важно је да пројекат није прекинут, било је чак идеја ЕУ и да се он одради онлајн али то није прошло и то су све земље и школе које су учесници одбили јер то свакако не би имало смисла у односу на оно како је замишљен пројекат.

На крају разговора директор Гимназије Миодраг Басарић је обећао де ће чим буде имао нових информација у вези са отварањем новог смера у школи обавестити јавност у Бечеју да ученици могу да припреме сву документацију за упис.


Какав је план рада спортског смера у Гимназијама?

Одељења ученика са посебним способностима за спорт омогући ће да се унапреди квалитет образовања и васпитања ученика спортиста и будућих студената високошколских установа, а посебно оних које школују будуће тренере, спортске новинаре, наставнике физичког васпитања, спортске менаџере и др. Применом савремених технологија ученицима ће бити омогућено да прате наставу на даљину када су на клупским или репрезентативним припремама и спортским такмичењима током школске године.Ученици овог одељења ће имати два нова премета Спорт и здравље, који се у осталим гимназијским смеровима јавља само у облику изборног програма и Спорт и тренинг. Ови предмети, стручни наставници и опремљене школе створиће услове да матуранти постану изузетно ефикасни студенти на одговарајућим факултетима – факултетима спорта и физичког васпитања и другим факултетима, при чему се ученицима не ускраћује проходност и на студијске програме из других области.

У плану наставе и учења специјализованих одељења за ученике са посебним способностима за спорт, прецизиран је број теоријских часова и часова вежби који ће бити прилагођени тренажном процесу ученика, у сарадњи са клубом у коме ученик тренира.На настави предмета Спорт и тренинг, ученици ће овладати знањима о систему физичке културе, историји спорта и олимпизма, са посебним освртом на Спорт као друштвену делатност и законитостима и правилима тренажног процеса. Изучавајући предмет Спорт и здравље ученици ће овладати знањима о утицају правилне исхране и суплемената на постигнућа у спорту, значају спорта и вежбања на репродуктивно здравље и здравље уопште, као и знањима о улози спорта у превенцији коришћења психо-активних супстанци.