Друштво

Годишња конференција за штампу Основног суда у Бечеју

Општински суд, тачније портпарол ове институције Марко Божовић, одржао је редовну годишњу конференцију за штампу на којој је изнео податке о раду суда у претходној години. Он је рекао да су веома задовољни радом Основног суда у Бечеју у претходној години јер је била веома успешна, о чему најбоље сведоче статистички и други подаци о решеним предметима у току године. Рад Основног суда у Бечеју је, пре свега, усмерен на постизање и редован рад на текућим предметима али и на што ефикасније решавање старих предмета. Марко Божовић је рекао да је бечејски Основни суд у томе је један од најуспешнијих судова у земљи. Комбинацијом редовних судских поступака и медијацијом Основни суд у Бечеју је успео да значајно смањи број предмета који су старији више од две године. Марко Божовић је изнео податак да је 2014. године од кад је овај суд почео са радом добио „у наслеђе” 3.783 нерешених старих предмета од којих је чак 1.256 било старије од две године, до краја прошле године успели су да ту бројку сведу на 184 са циљем да до половине ове године и они буду решени.
Поред ових статистичких података и решавања старих предмета Марко Божовић је говорио и о статистичким подацима који се тичу спорова и случајева насиља у породици. Он је рекао да у овим случајевима у пракси Основни суд у Бечеју примењује све законски могуће мере и да је у току прошле године изречено 100 продужења хитних мера од којих су чак 72 мере исељења из заједничког домаћинства, 27 забрана комуникације и само једна мера привременог исељења. На ове случајеве било је само 5 жалби а од тога 4 првобитне пресуде Основног суда су потврђене а само једна је укинута. Портпарол суда је на конференцији говорио и о томе да је у случајевима насиља у породици честа појава да се осуђени после издржавања казне врате на старо, да се дешава веома често да понове кривично дело па је према новим предложеним изменама закона предвиђено да се мере и санкционисање пооштри. Предвиђено је да се за друго понављање кривичног дела насиља изрекне оштрија мера а да за трећи пут казне морају бити драконске. Сведоци смо да је насиље у породици све учесталија појава и да је све више ситуација где се из оваквих случајева, уколико се на време не интервенише и санкционишу насилници, дешавају трагедије и веома озбиљна кривична дела. Поред тога пооштравање мера и санкција за насилнике требало би да има и превентивно дејство, како на свест насилника о консеквенцама, тако и на колективну свест грађана о заштићености и осећај безбедности. Мало је вероватно да ова, још важећа, казнена политика улива овакав степен поверења јер је у Србији прошле године било преко 10.000 случајева насиља у породици а осуђено је мање од пола, од тога је већина добила само условне казне. Када се погледа статистика од оних који су осуђени, на укупном нивоу државе, само трећина је завршила иза решетака,јер су углавном изрицане неке васпитне мере, ту и тамо кућни притвори. Ово је поразна и веома неефикасна казнена политика која ће морати да се мења.
Марко Божовић је рекао да је један од разлога зашто Основни суд у Бечеју има добар основ да буде, и у будућности, ефикасан као у претходних неколико године је што је у нашем суду веома успешно заживела пракса медијације. Он је рекао да се све више грађана интересује за овакав начин решавања спорова и да је то посебно случај од кад је у оквиру суда отворен шалтер за све информације који ради сваког радног дана редовно током уобичајног радног времена Суда. Он је такође захвалио медијима у Бечеју који су овај начин решавања спорова у процесу који је свакако ефикаснији, бржи, јефтинији за све стране у спору и мање стресан промовисали током претходних годину дана и инфромисали грађане о могућностима које медијација нуди.