ДруштвоПолитика

Годишњи извештаj Основног суда у Бечеју

Председник Основног суда у Бечеју, Горан Чимбуровић је среду 30. маја одржао редовну годишњу конференцију за новинаре на којој је јавности поднео извештај о раду овог судског органа у претходној години. Председник бечејског суда је новинарима изнео делове извештаја Врховног касационог суда у Београду као и делове извештаја Апелационог суда у Новом Саду који су по статусу надређени судови бечејском и који су своје извештаје представили јавности током маја месеца. Судија Горан Чумбуровић нам је рекао да је то и разлог за овогодишње закашњење јер је пракса до сада била да се ове конференције за штампу и извештај медијима одржавају током фебруара или марта али да је Основни суд у Бечеју сачекао ове године да ова два наведена судска органа прво представе своје извештаје. Годишња анализа рада свих судова је одржана ове године у Београду у априлу месецу а током маја месеца анализа рада судова са територије Војводине.

Председник Основног суда Бечеј је изразио лично задовољство резулатима рада сва три суда посебно Основног суда у Бечеју. Захвалио се свим својим колегама и запосленима који су дали све од себе да постигну добре резултата рада у 2017. години.

У току 2017 године сви судови на територији Републике Србије решили су нешто преко 2,3 милиона предмета, на којима је поступало преко 5000 судија. Иако је у односу на 2016. овај број мањи то је због тога што је један део предмета прешао у надлежност Јавних извршитеља и на тај начин је дошло до бржег и ефикаснијег решавања предмета. Статистички гледано на овај начин је решено у 2017. години много више предмета што је позитивна тенденција.

Према речима председника Основног суда претходна година је била, према подацима који су предочени, веома успешна јер је број решених случајева, посебно старих (старијих од 6 месеци) у великом порасту. Ефикасност суда је вишеструко побољшана и од како су неки, пре свега административни послови овере и преписи, прешли у надлежност искључиво нотара од 1. марта 2017. Највећи број предмета решено је, по подацима, у Основним и Прекршајним судовима. Прилив премета у 2017 године био је јако велик посебно у парничним материјама што је отежало решавање овако великог броја предмета. И даље је на снази забрана запошљавања у судовима па је овај проблем, недостатак судија и осталог особља, је још више отежавало рад судова у току 2017. године. Поред тога проблем је био и велики број тзв. „старих предмета“. На нивоу републике смањен је значајно и број дана који се односи на дужину трајања поступка у Основним судовима са 160 на 9 дана. Ово је статистички податак и генерални пресек, наравно, то није увек случај и у пракси.

У 2017. години у Основном суду Бечеју поступало је 7 судија (пуни састав) у седишту суда у Бечеју и у Судској јединици у Новом Бечеју. Нерешени број предмета на почетку године био је 3.376 предмета, 10 посто је било старих предмета (више од 2 године од иницијалног акта, 6 месеци ако су у питању хитни поступци). Укупно предмета у раду у 2017. години било је 10.037 предмета. Интетнција је била да се ради на решавању старих предмета и старих извршних предмета тако да је резултат од 9 посто нерешених старих предмета веома значајан.

Осим статистичких података о раду судова, председник Основног суда Бечеј је један део конференције за штампу посветио и неким новинама у пракси судова као што су и спровођење нових закона о медијацији и о спречавању насиља у породици. Ова два закона почели су да се примењују током 2017. године и дали су одличне резултате.

Закон о медијацији је новина у пракси судова у Србији и овим законом је прописано постипак примене, правно дејство као и обука и регистровање посредника, медијатора у судским процесима.

Према речима председника суда у Бечеју је на овај начин већ решено три случаја и то баш дугогодишњих веома компликованих парница. Медијатор у овим случајевима је био адвокат Срђан Глигорић. Он је рекао да би медијација могла да буде добра пракса убудуће посебно у случејевима парничних поступака где су лични или породични односи у питању. Председник суда је позвао све грађане да користе овај нови вид решавања судских спорова јер је пре свега много ефикаснији и јефтинији за странке у процесу.

Почетком јуна прошле године почео је да се примењује и Закон о спречавању насиља у породици. Закон превиђа и нека нова поступања суда у процесима посебно доношење неких хитних мера, као што су измештање насилника по хитном поступку из заједничког домаћинства и др.

Резултати примене овог заона видљиви су и на онај део праксе који се односи на превенцију насиља јер је превиђена исључиво казна затвора до 60 дана за кршење мера. Судови су код оваквих случајева у пракси били веома ригорозни и најмање казне које су одрђене биле су од 45 дана затвора. У Основном суду у Бечеју издато је у 2017 години 49 решења  о продужењу хитних мера за спречавање насиља у породици.