Друштво

„Грађанска столица“ у бечејској скупштини

На самом крају прошле године, пред празике, Општина Бечеј, Бечејско удружење младих и Опште удружење предузетника потписали су споразум о сарадњи у оквиру програма увођења институције „Грађанске столице“ у рад СО Бечеј.
Механизам функционисања ове парламентарне иновације у бечејској скупштини омогућиће грађанима Бечеја да се на најдиректнији начин укључе у рад локалног парламента и самим тим учествују у процесу доношења одлука које се тичу функционисања града уопште.

На конференцији за штампу која је одржана 29. децембра 2020. године новинарима су се обратили председник општине Драган Тошић, Александар Ђекић из БУМ-а и Горан Рељић из Општег удружења предузетника Бечеј који су и потписници овог споразума. Они су образложили и објаснили разлоге зашто је важно увођење „Грађанске столице“ и на који начин овај нови парламентарни механизам поспешује рад сва три сектора: јавног, цивилног и привредног.

Систем „слободне столице“ у локалном парламенту отвара могућноста да се грађани лично или као чланови цивилне организације или као представници неког привредног субјекта директно укључе у рад скупштине, да кроз парламентарни дијалог изразе своје виђење о проблемима у локалној заједници и да се укључе у решавање истих.

Након потписивања овог споразума механизам „Грађанска столица“ је активиран након 15 дана од потписивања документа. За ову последњу, седму по реду седницу локалног парламента, на сајту општине Бечеј је био јавно објављен дневни ред заседња СО, сви пратећи документи и формулар за пријаву за учешће грађана на седници. За сада још увек нико није искористио ову прилику и нико се није пријавио да учествује у раду парламента. Биће потребно мало времена да се овај нови систем рада успостави, да све то профунционише. Сва три потписника су се у оквиру споразума обавезали и да адекватно и у складу са својим могућностима испромовишу ову иновацију у локалном парламенту.

Како функционише механизам „Грађанске столице“?
Систем „Грађанске столице“ даје могућност грађанима и представницима њихових удружења да се обрате одборницима на скупштинским седницама уколико сматрају да могу да допринесу дијалогу по некој тачки дневног реда Скупштине. Ово право ће моћи да користе највише три грађана по седници да се не би створила гужва и блокирао рад самог локалног парламента. Грађани могу већ сада да се пријаве користећи пријавни формулар који се може преузети на сјату општине Бечеј, а попуњена пријава се шаље на мејл адресу gradjanskastolica@becej.rs. На истом месту могу да се информишу и шта је то што се налази на дневном реду следеће седнице и то истовремено кад и сами одборници добију материјал за наредну седницу. Након пристиглих пријава, о томе ко ће добити прилику да присуствује седници и јавно се обрати одборницима одлучује се комисијски. Од стране организатора, сва три поптисника, формиран је координациони тим „Грађанске столице“ који чине укупно три члана, по један представник Бечејског удружења младих, Општег удружења предузетника и општине Бечеј, који ће консензусом бирати учеснике „Грађанске столице“.

На званичном сајту општине Бечеј у делу Грађанска столица заинтересовани грађани могу пронаћи не само дневни ред сваке будуће скупштинске седнице него и сву додатну документацију коју добијају одборници.

Идеја и неки од најзначајнијих циљева целог овог програма наведени су у самом споразуму који је потписан од стране организатора: поспешивање и унапређење учешћа грађана и удружења грађана у процесима доношења одлука на територији општине Бечеј, унапређење комуникације грађана са сва три сектора у граду, унапређење партиципације и утицаја грађана и удружења грађана на процесе доношења одлука у заједници и, коначно, унапређење транспарентности одлука које доноси јединица локалне самоуправе.