Избори за националне савете 4. новембра

Министар државне управе и локалне самоуправе у Влади Републике Србије расписао је изборе за националне савете националних мањина за 4. новембар и упућен је позив свим припадницима националних мањина у нашој земљи да искористе бирачко право и упишу се у посебан бирачки списак. Чланове за националне савете 2018. године бирају 22 мањинске заједнице, од којих је 18 националних мањина испунило услов за непосредне изборе (албанска, ашкалијска, бошњачка, бугарска, буњевачка, влашка, грчка, египћанска, мађарска, немачка, пољска, ромска, румунска, русинска, словачка, словеначка, украјинска и чешка), а четири за изборе путем електорске скупштине (македонска, хрватска, црногорска и руска). Редовни избори за чланове националних савета националних мањина одржавају се на четири године.Национални савет има најмање 15, а највише 35 чланова.
Мађари су најбројнија национална мањина у Србији и у Бечеју. Њихов број у Србији превазилази преко 100 хиљада становника, због тога и Мађарски национални савет има највише могуће чланова, односно има 35 чланова.
На овим непосредним изборима бирају се кандидати са две изборне листе мађарске националне мањине:
1. Изборна листа „Magyar Összefogás – Mađarska sloga“
2. Изборна листа МАЂАРСКИ ПОКРЕТ, Žоldоš Fеrеnc – MAGYAR MOZGALOM
Национални савети имају неколико овлашћења:„Законом су им дата овлашћења у области културе, информисања на матерњем језику, образовања као и службеној употреби језика и писма.
На Изборној листи “Magyar Összefogás – Мађарска слога” носилац листе је Јене Хајнал, наставник мађарског језика из Сенте а носилац листе Мађарски покрет је проф. Ференц Жолдош, професор историје из Сенте.
На листи „Мађарска слога“ има два кандидата из Бечејске општине, Емеше Ђере Дечов и Андраш Боја а на листи „Мађарски покрет“ су такође два кандидата – Кнези Петер и Легвари Агоштон из Бачког Градишта.
Из Бечејске Општине је у претходном мандату био један члан у Мађарском националном савету, Миклош Силађи, који је био и председник одбора за службену употребу језика и писма. Из Општине Бечеј смо имали члана у одбору за културу професорицу историје Емеше Ђере Дечов и члана у Одбору за образовање професора разредне наставе Силвију Черњак.
Поред тога из Бечеја је било много чланова из образовних установа и из разних удружења у консултативним телима МНС-а који су својим стручним радом обликовали стратегију развоја и помоћи МНС-а према потребама образовања, културних и других удружења.
Рад Мађарског националног савета је веома важан за локалну средину јер су поједине активности које су у претходном мандату реализоване биле веома корисне за мађарску националну заједницу у граду али и за целокупно социјално, културно и образовно окружење у граду.
Активности, односно стручна и материјална помоћ Мађарског Националног Савета су реализовани у разним облицима:
– У оквиру програма развоја вртића, три одељења Бечејског вртића (Бачко Петрово Село-др. Имре Киш, Бечеј-Доњи град, Сунчица, Дрљан) су добили понаособ донацију у вредности од седам хиљада евра (игралиште и опрему)
– Сваке године ђаци прваци у Бечејској општини добију неопходни школски прибор на поклон од Мађарског Националног Савета
– Сваке године ученицима трећих разреда МНС организује једнодневну екскурзију – посета знаменитим градовима Војводине, упознавање културне традиције
– Основне школе на територији општине добили су скоро сви који су тражили на конкурсу од МНС- беле табле односно друга помагала за ученике, као и школску опрему, столарију
– Економско-трговинска школа Бечеј је добила донацију од Мађарског Националног Савета, кухињску опрему у вредности од шест хиљада евра за образовање ђака кувара и посластичара
– Гимназија Бечеј је добила донацију од Мађарског Националног Савета – рачунаре
– Техничка школа Бечеј је добила донацију од Мађарског Националног Савета : 3Д скенер и петнаест рачунара
– Ђаци, који су средњу школу завршили на мађарском језику могу да аплицирају за стипендиј МНС-а, у просечном износу од сто еура. Нпр. у 2017 години је 34 студената из Бечејске општине добило стипендиј МНС-а
– Мађарски Национални Савет финансијски подржава рад културних и других удружења у Бечејској општини који су део живота Мађарске заједнице, а по пројектима МНС помаже и обнову објеката – обнова фасаде КУД-а Петефи Шандор
Ово су примери добре праксе како ангажовани чланови Националних савета могу да битно допринесу целој локалној заједници. Не треба заборавити да национални савети нису политичка тела, нису мањински парламенти. Национални савети су саветодавна тела која треба да се старају о примени мањинских политика, како на локалном, тако и на државном нивоу. Било би упутно да ти чланови који су изабрани свој страначки ангажман, уколико јесу чланови неке странке оставе бар у току мандата на страну. Уколико су изабрани представници истовремено чланови или руководиоци политичких партија, потребно је да се определе да ли ће обављати функцију у својој странци или ће преузети озбиљну функцију и озбиљан ангажман у оквиру националног савета.
Политизација овог тела је у оваквом друштвеном систему неминовна последица и на претерану политизацију упозорили су нас различити међународни експерти и организације, почев од Савета Европе, преко Европске уније и ОЕБС-а. Они су то препознали као једну од мањкавости овога система. И велики број организација цивилног друштва из наше земље је указивао на потребу да се спроведе смањење утицаја политичких странака, односно потреба да људи који буду изабрани на демократским и фер изборима у национални савет, треба да почну да се баве, не политиком, него свакодневним животом својих сународника и грађана Србије.
Не треба запоборавити шта је основни циљ постојања Савета. Циљ рада националних савета је акценат на оно што је важно за војвођанске Мађаре, у области културе, информисања на матерњем језику, образовања као и службеној употреби језика и писма, и наравно на опште вредност као што је породица, деца, дом, посао, предвидив напредак, здравље, људско достојанство, култура.