ВестиЕкономија

Јавна набавке: Рачунари за општинску управу и анализа воде

ЈП „Водоканал“ је донео одлуку о закључењу оквирног споразума са фирмом Делта Нова Вотерметер из Новог Сада за набавку водомера у укупном износу од 3.360.000 динара (са ПДВ-ом).

ЈП „Водоканал“ је такође уговорио „набавку услуга анализе воде“ са Институтом за јавно здравље Војводине и Природно математичким факултетом Нови Сад, укупна цена ове услуге је 3.884.560 динара.

Општинска управа Бечеј је за услугу одржавања софтверауговорила посао са фирмом ЦСА АД Нови Сад у укупном износу од 2.160.000 динара (са ПДВ-ом). У питању је само продужетак већ постојећег уговора са овом фирмом која одржава софтвер у
општинској управи у Бечеју.

Такође Општинска управа је донела Одлуку о додели уговора и за набавку рачунарске опреме и резервних делова са фирмом локалном фирмом Орион компјутер Ерне Пап у укупном износу 4.014.768 динара (са ПДВ-ом)