Економија

Јавне набавке: Гориво за ЈП „Водоканал“ и прикључење струје на депонији

На порталу Јавних набавки објављено је да су у претходном периоду двa комунална предузећа потписала уговоре за три пројекта.

ЈП „Водоканал“ је потписало уговор за одржавање рачунарског софтвера са фирмом Инфософт из Београда који је био и једини понуђач и то на 1.319.990,00 динара.

Поред тога ова фирма је потписала и уговор за набавку евро дизела са фирмом „Милетић-комерц“ из Параћина на износ од 3.240.000,00 динара и са ЛУКОИЛ-ом, Београд за набавку бензина на 1.5 милиона динара (износи су са ПДВ-ом). У случају прве набавке било је три понуђача, разлог прихватања понуде била је најнижа цена, у случају друге набавке било је два понуђача, цена је такође била разлог прихватања те понуде.

„Потисје-Бечеј“ доо је потписало уговор за набавку радова на прикључењу на дистрибутивни систем електричне енергије на депонији (са потребним радовима на инсталирању) са локалном фирмом Електро-Лив на износ од 8.148.513,00 динара (са ПДВ-ом).