ВестиЕкономија

Јавне набавке: И даље без судских епилога сразмерних штети јавним средствима

Јавне набавке су кључна област јавне потрошње и важно су питање за европску интеграцију Србије. Мали број кривичних дела и прекршаја у вези са јавним набавкама буде откривено, а још мање буде процесуирано.

Закон о јавним набавкама је у одређеној мери усаглашен са правним тековинама Европске уније, али без ефикасне и ефективне имплементације, а под тим се подразумева контрола спровођења поступака и мониторинга реализације уговора, те одговарајућа казнена политика.

Преко је потребно унапредити контролу у систему, најпре у смислу повећања броја контролисаних поступака јавних набавки и унапредити капацитете и ресурсе надлежних институција, појачати борбу против корупције што ће, као резултат донети и судску праксу кажњавања кривичних дела у складу са штетом нанетом јавним финансијама, неке су од кључних препоруке Бечејског удружења младих које је представило анализу Јавне набавке под лупом – отворено о судским пресудама.

На узорку од 22 прекршајна суда у Србији и више од 300 формираних предмета, односно више од 200 прекршајних пријава, те и анализом рада Виших тужилаштава и Виших судова у поступцима у вези са кршењем Закона о јавним набавкама, тачније кривично дело Злоупотреба у вези са јавном набавком и поступања наведених правосудних органа током четири године, донете су и друге препоруке за унапређење система, попут тога да је неопходно Јачати капацитете институција јер је кашњење у одлучивању константно, уз недовољан број стручних и мотивисаних кадрова. Ту је осигурање извесност у одлучивању – јер начелни правни ставови, правна схватања, највише Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки не објављују, односно не постоје више од деценију.

Потребно је отворити питање поступања Управног суда који није довољно ефикасан механизам контроле одлука Републичке комисије, уз побољшање процеса обуке за запослене у свим институцијама – неопходност усавршавања и ангажовања стручних, техничких лица, институција, вештака.

Од преке је важности ојачати и улогу цивилног друштва и медија у надгледању поступака – покретати теме о транспарентности и законитости функционисања институција у оквиру њихових надлежности која је упитна, са акцентом на правичност и нерегуларности.

Како би подстакли дијалог у циљу унапређења постојеће праксе, Бечејско удружење младих организовало је крајем маја на Андревљу на Фрушкој гори Форум „Јавне набавке под лупом“. Форуму су присуствовали и одржали панеле Немања Ненадић из Транспарентност Србија, Драгомир Поп – Митић из Коалиције за надзор јавних финансија, Бранимир Благојевић, адвокат, Анид Исаковић, правник и сертификовани тренер из области јавних набавки, Бојана Савовић, тужитељка из Више јавног тужилаштва у Београду, Младен Алемпијевић из Канцеларије за јавне набавке.

Пројекат „Јавне набавке под лупом: Отворено о судским пресудама“ реализује Бечејско удружење младих, а финансира Београдска отворена школа.