Економија

Јавне набавке: Изабран приватни партнер за ДДД услуге

Током претходне две недеље потписано је неколико уговора на основу јавних набавки за услуге и радове у општини Бечеј.

Највећа и најзначајнија се односи на завршетак процеса на избору партнера Општинске управе за услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције. Овај посао је од ове године први пут поверен на основу уговора о јавноприватном партнерству и то на период од 5 наредних година. Уговор је потписан са фирмом Еко-Дез доо која је и претходних година обављала ове послове у Општини Бечеј (тачније послове прскања комараца и крпеља) неколико пута годишње. Уговор је потписан на износ од 87.498.460 динара за наредни период од 5 година.

Јавно предузеће „Водоканал“ потписало је уговор са фирмом Агенција за привремено запошљавање ИКП систем“ доо из Београда за „Набавку услуга регрутовања кадрова“ и то на износ од 8.980.387,20 динара. Укупно је било пет понуда за овај посао.

Дом здравља Бечеј је потписао уговор са фирмом Зипсофт доо из  Новог Сада за „Софтверске услуге“ на износ од 1.480.896. динара (износ је са ПДВ-ом).

Гимназија Бечеј је потписала уговор са фирмом Суперлаб доо из Београда за „Набавку мерне опреме за лабораторију хемијског кабинета у школи“. Укупно је било две понуде и потписан је уговор на износ од 1.860.456 динара (са ПДВ-ом).

Геронтолошки центар је потписао неколико уговора за набавку средстава за рад; за набавку намирница 57.008 динара са фирмом Селекта доо Нови сад, за набавку струје са ЕПС-ом на износ од 7.856.678,99 динара, за набавку пелена за одрасле 1.496.000 динара са фирмом Medical shop доо, за набавку хигијенског материјала 1.488.430,80 са фирмом ТП Хелена Граф, Арадац и за набавку специјалних средстава за хигијену на износ од 717.458 динара са формом Medical shop.