Економија

Јавне набавке: Реконструкција дела крова зграде општине

У претходном двонедељном периоду на сајту јавних набавки за општину Бечеј уговорено је неколико послова и пројеката.

За ЈП „Водоканал“ уговорена је набавка услуга одржавања опреме за дезинфекцију воде са фирмом Сигма Црвенка доо на укупан износ од 2.392.051,43 динара (цена са ПДВ-ом). Они су били и једини понуђач.

Покрајински Завод за заштиту споменика културе је расписао набавку „конзерваторско-рестаураторских радова на делу крова и на сат кули објекта Градске куће Бечеј“. Ове радове ће према уговору који је објављен на сајту јавних набавки радити  група извођача: Фирма Орнамент инвесто-инжењеринг доо из Београда и Новић Company такође из Београда. Укупна цена уговорених радова биће 49.797.996,00 динара (цена са ПДВ-ом). О овом пројекту опширније у засебном тексту у овом броју.

Бечејско ЈП „Комуналац“ расписао је набавку за услуге „летњег одржавања улица и путева“ на укупан износ од 17.000.000 динара (са ПДВ-ом). Уговорени су радови са групом извођача која је заједнички наступила као једини понуђач: АД Сремпут из Руме који ће обезбедити део механизације и и припрему асфалтне масе, Braumeister доо из Београда који обезбеђује механизацију, Ребус Плус доо такође из Београда који обезбеђује превоз материјала и Војводинапут-Бачка пут из Новог сада који ће изводити радове.

ЈП „Водоканал“ такође је расписао и јавну набавку за услуге осигурања. Уговор је потписан са Дунав осигурањем А.Д.О. Београд на износ од укупну суму од 1.869.687,67 динара која ће стандардно бити исплаћивана на 12 месечних рата на име премије.