Сервис

ЈП „Топлана“: Крај грејне сезоне

 

Јавно предузеће Топлана објавило је саопштење да је 29. априла завршена грејна сезона јер су се стекли услови, из члана 37. став 2. Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом из система даљинског грејања (којим је дефинисано да грејна сезона изузетно може да траје и у периоду од 15. априла до 3. маја, све док три дана узастопно у 21 час спољна температура не буде виша од 12 степени; прим. нов).

Промењиво време је развукло сезону скоро до самог краја али је отопљење почетком маја омогућило да се за ову сезону угасе радијатори.

Сад следи период када ће ово јавно предузеће почети са летњим радовима на ремонту система грејања и припремама за следећу сезону.

У саопштењу ЈП „Топлана“ каже се и „У периоду ван грејне сезоне, а најкасније до 1.9.2023, у складу са члановима 14. и 15. Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом из система даљинског грејања, дужност и обавеза купаца топлотне енергије из система даљинског грејања, као власника, је да отклоне све уочене кварове и недостатке на секундарној топловодној мрежи, унутрашњој топлотној инсталацији и грејним уређајима, изврше замену неисправних интерних мерача топлотне енергије и оверу (баждарење) у акредитованој лабораторији интерних мерача топлотне енергије којима је истекао рок за оверу“

На сајту овог предузећа налазе се и сви потребни кориснички обрасци за подношење пријава кварова и других захтева као и захтеви за прикључак на систем даљинског грејања. На сајту такође можете да нађете и ценовнике и друге информације које су од важности за кориснике.