ЈП „Топлана“: Обавештење о припремама за грејну сезону

Обавештење о пуњењу водом и стављање под притисак кућне инсталације грејања пред почетак грејне сезоне 2021/2022
Јавно предузеће „Топлана” Бечеј обавештава купце топлотне енергије за грејање, који су прикључени на систем даљинског грејања (СДГ) да ће се у склопу завршних припрема за почетак грејне сезоне 2021/2022, почевши од 27.09.2021.године (понедељак) вршити допуна водом и стављање под притисак кућних инсталација грејања у вишестамбеним објектима-зградама.

О термину, односно датуму, пуњења водом и стављања под притисак инсталације грејања зграде купци ће бити посебно обавештени писаним Обавештењем које ће бити истакнуто на огласне табле или другом видном месту у улазу зграде.

С обзиром да инсталације грејања нису биле у функцији више месеци могу се очекивати цурења воде на вентилима, цевима и грејним телима кућних инсталацији централног грејања.

Због тога, посебно у термину наведеном у Обавештењу, потребно је обратити пажњу на евентуална цурења воде и о томе обавестити ЈП Топлана Бечеј на телефоне наведене у Обавештењу.

Овом приликом молимо купце који изводе радове на инсталацији грејања зграде, а нису о томе претходно обавестили ЈП „Топлана” Бечеј да се јаве на телефоне дате у Обавештењу.

У складу са Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом из система даљинског грејања грејна сезона почиње 15.октобра, а изузетно може да почне раније ако три дана узастопно у 21 час температуре спољњег ваздуха износи 12 степени или ниже.

Телефон дежурне службе: 021/6915-470