JP „Vodokanal“: „Čuvaj životnu sredinu, pređi na E-račun!”

„Čuvaj životnu sredinu, pređi na E-račun!”
„JP Vodokanal Bečej” – Obeveštenje o dostavi računa putem elektronske pošte („e-račun”):
– U cilju unapređenja poslovnog procesa dostave računa, čineći uslugu bržom i lakše dostupnom za korisnike, JP Vodokanal Bečej je omogućio uslugu besplatne dostave e-Računa, računa za vodu u digitalnom obliku putem elektronske pošte (e-mail),
– Ovaj način dostave računa dostupan je svim korisnicima, novim i postojećim,
– Dostava računa putem elektronske pošte (e-mail), se aktivira na zahtev korisnika,
– Korisnicima usluge, koji su dali saglasnost za dostavu računa putem elektronske pošte, JP Vodokanal neće dostavljati račune u štampanoj formi,
– Korisnik može izvršiti uplatu fakturisanog iznosa, na osnovu računa dobijenog elektronskim putem, na isti način kao i sa računom dobijenim putem klasične pošte u štampanoj formi.
Prednosti elektronskog računa u odnosu na račun dobijen u štampanoj formi su:
– Zaštita životne sredine,
– Sigurnost računa u .pdf formatu i identičnost štampanoj formi računa,
– Mogućnost arhiviranja računa u digitalnom obliku na računaru.

Prijava za e-račun se može izvršiti na našem sajtu: http://www.vodokanal-becej.rs/