ЈП „Водоканал“: Дезинфекциона средства за грађане уколико нису успели да набаве за потребе домаћинства

У ЈП “ Водоканал“  је пре неколико година почčела производња дезинфекцијског средства OXYLOR за потребе фабрике воде у Бечеју. Са овим средством се може извршити дезинфекција површина јавних предузећа, установа и здравствених организација, а такође је погодан и за дезинфекцију руке. Сходно томе, напомињем, да ће нам приоритет бити јавна предузећа, фабрике, а након тога грађани који нису успели да обезбеде адекватна дезинфекциона средства за потребе домаћинства…

Правимо листе за грађане, по позиву и поступамо сходно капацитету производње. Бројеви телефона на који грађани могу да се јаве 021/6912-930 или 6912-931