Keresztszentelések Óbecsén

Szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén Óbecsén három felújított keresztet – a topolyai úton lévő Gombos- és Börcsök-keresztet, valamint a belvárosi temető kápolnája előtt lévő keresztet – szentelt fel Erhard Róbert címzetes apát, az újvidéki Mária Neve Plébánia apátplébánosa. Az ünnep szentmisével zárult a belvárosi temetőben lévő Szent Mihály arkangyal kápolnában.
Az eseményre az eucharisztikus év tiszteletére került sor. Fuderer László, a belvárosi Nagyboldogasszony templom plébánosa szerint a jövő szeptemberben sorra kerülő, budapesti rendezésű 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületi eseményei keretében a Szent György lovagrend javaslatára és támogatásával jövőre további kereszteket szentelnek majd fel Óbecsén.
A Gombos- vagy Cintula-keresztet 1885-ben a nemesmileticsi özv. Czintula Antalné, született Kisfalusi Gombosfalvi Gombos Alojzia, a Börcsök-keresztet 1925-ben Börcsök Pál és neje, Bálizs Rozália, míg a temetőkápolna előtt lévő keresztet 1871-ben Német Pécskay Antal és neje Kővágó Anna emeltette. A keresztek felújítását Kádas Csaba kőfaragó vállalta fel.

F.R.