Друштво

Ко има права на бесплатне уџбенике за школу?

Министарство просвете обезбеђује бесплатне уџбенике за ученике основног образовања и васпитања за одређене категорије ученика. Школе ће преко разредних старешина и учитеља, успостављеним каналима комуникације, благовремено обавестити родитеље, односно друге законске заступнике ученика  o процедури, неопходној документацији и роковима, наводи Министарство просвете. Ови критеријуми важе за све осим за децу из Београда јер ће од ове године сва деца на територији овог града имати бесплатне уџбенике. Ово може да буде један од начина и пример да се родитељима олакшају издаци за школовање деце и у другим општинама али је мало вероватно да локални буџети имају таквих капацитета као беогrадски.

Право на бесплатне уџбенике, у складу са одговарајућом одлуком Владе Републике Србије, имају следеће категорије ученика:

  • Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи)
  • Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану
  • Ученици који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат)
  • Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања.

За школску 2023/2024. годину, новина је да поред ученика из наведених категорија, право на бесплатне уџбенике остварују и:

  • ученици са изузетним способностима који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану са проширеним и обогаћеним садржајима, односно по ИОП-у 3; и
  • ученици првог и другог разреда који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

Уџбеници који су бесплатни:

  • У првом циклусу (1-4. разреда) основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет;
  • У другом циклусу (5-8. разреда) основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик и књижевност/матерњи језик, односно српски језик/матерњи језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

Као и други ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, глуви ученици првог и другог разреда добиће све предвиђене бесплатне уџбенике, а додатно, када се обезбеде сви услови, глуви ученици који похађају први и други разред основне школе добиће и прилагођене уџбенике у електронском формату, са видео садржајем на српском знаковном језику за наставни предмет Српски језик.

Имајући у виду важност доступности образовања за све, Министарство обезбеђује уџбенике на језицима националних мањина у програму бесплатних уџбеника. Овим програмом додатно се пружа подршка ученицима из социјално и материјално угрожених породица. Министарство просвете наставља активан рад на обезбеђивању доступности и квалитета образовања, а уџбеници на језицима националних мањина су значајан део ових настојања.