ДруштвоСервис

КОНКУРС

Предшколска установа „Лабуд Пејовић“ Бечеј расписује
К  О  Н  К  У  Р  С
за упис деце у целодневни и полудневни боравак за радну
20
20/2021. годину

Подношење захтева за упис ће се вршити од 25. маја до 29. маја 2020. године

Врста  боравка Место Језик на којем се изводи васпитно-образовни рад
целодневнијаслице

деца рођена од 1.марта 2018.
до 1.марта 2020.  године

 

БЕЧЕЈ

српски језик, мађарски језик, двојезично

 

целодневни – обданиште

деца рођена од 1.марта 2014.
до 1. марта 2018. године

БЕЧЕЈ

БАЧКО ГРАДИШТЕ

БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО

српски језик, мађарски језик, двојезично

двојезично

двојезично

полудневни

деца рођена од 1.марта 2014.
до 1. септембра 2017. године

БЕЧЕЈ

БАЧКО ГРАДИШТЕ

БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО

српски језик, мађарски језик

српски језик, мађарски језик

српски језик, мађарски језик

полудневни

деца рођена од 1.марта 2014.
до 1. септембра 2017. године

 

РАДИЧЕВИЋ

 

српски језик

полудневни

деца рођена од 1.марта 2014.
до 1. септембра 2017. године

 

МИЛЕШЕВО (ДРЉАН)

 

двојезично

полудневни

деца рођена од 1.марта 2014.
до 1. септембра 2017. године

 

ПОЉАНИЦА

 

мађарски језик

 

Васпитне групе ће се формирати у зависности од исказаних интересовања пријављених, у складу са ресурсима предшколске установе.У случају недовољног броја  пријављене деце установа неће бити у могућности да отвори поједине васпитне групе.

Пријава детета у горе наведеном периоду може се извршити лично.

 Потребни обрасци могу се преузети  са линка  www.labudpejovicbecej.edu.rs/2020/03/obrascinyomtatvanyok/

Лично пријављивање деце у периоду од 25. маја до 29. маја 2020. године у времену од 8.00 до 12.00 часова реализоваће се у следећим вртићима:

Бечеј – вртић „Колибри“(ул. Милоша Црњанског бр. 72.);

Бачко Градиште –   вртић „Коцкица“ (ул. Главна бр. 17.),

Бачко Петрово Село –  вртић „Чаролија“ (ул. Патријарха Вићентија Проданова бр. 58.), вртић „Келемен“ (ул. Јожеф Атиле бр. 35.), вртић „Др Киш“ (ул. Дожа Ђерђа бр. 17.), вртић „Макади“ (ул. Танчић Михаља бр. 2);

Лично пријављивање деце 27. маја 2020. године у времену од 8.00 до 12.00 часова реализоваће се у следећим вртићима:

Радичевић –  вртић „Различак“ (ул. Жарла Зрењанина  бр. 29.),

Милешево и Дрљан вртић „Плаву чуперак“ (ул. 4. Јули бр. 14.),

Пољанице –  вртић„Чирибири“ (ул. Пољанички пут бр. бб.)

Пријем деце у Предшколску установу „Лабуд Пејовић“ Бечеј врши се у складу са Правилником о условима за упис, пријем и испис деце Предшколске установе „Лабуд Пејовић“. Након извршеног бодовања Комисија сачињава листу примљене деце на нивоу објекта.

 Листа примљене деце истиче се најкасније до 12. јуна 2020.

Упис примљене деце је од 15. јуна до 19, јуна 2020. године у канцеларијама Предшколске установевртићКолибри”, (ул. Милоша Црњанског  бр. 72), у периоду од 8.00 до 12.00  часова након објављивања листе.

 Уколико дете не буде примљено у објекат за који је пријављено  Предшколска установа има обавезу да предложи родитељу пријем у објекат у којем има места.

Обавештавају се родитељи чија су деца рођена у периоду од 1. марта 2014.  године до 28. фебруара 2015. године да су дужни да упишу своје дете у Вртић ради похађања Припремно предшколског програма, који је по Закону о основама система образовања и васпитања   ОБАВЕЗАН.