Óbecse

Korrupcióellenes helyi akciótervet fogadott el a kkt

Szerbiában az elsők között, ráadásul egyhangú szavazással fogadta el legutóbbi ülésén az óbecsei képviselő-testület a 2019-2023-as időszakra vonatkozó korrupcióellenes helyi akciótervet. A dokumentum 17, az önkormányzat hatáskörébe tartozó területre terjed ki, és az a célja, hogy az önkormányzat működése és döntéshozatali mechanizmusa átláthatóbb legyen a polgárok számára. Az akciótervben rögzített határidők betartása és az előírt intézkedések végrehajtása felett egy munkacsoport őrködik majd, amelynek tagjait pályázaton választják ki. A polgárok soraiból öt személy kerülhet majd a testületbe. Az akcióterv kidolgozásában komoly szerepet vállalt az Óbecsei Ifjúsági Szervezet, (BUM) amelynek elnöke, Aleksandar Đekić elmondta: többek között a különféle bizottságok és ellenőrző szervek munkája, valamint az önkormányzat által kiírt pályázati anyagok pontozása a jövőben sokkal átláthatóbb és elérhetőbb lesz mindenki számára.
A korrupcióellenes helyi akcióterv mellett a képviselők többek között megszavazták a tavalyi évi költségvetési zárszámadásról szóló jelentést, a nagyberuházási célokat szolgáló, hosszú lejáratú hitelvállalásra vonatkozó határozatot, a Komunalac Közvállalat idei ügyviteli programjának a módosítását, a Szociális Védelmi Központ tavalyi munkajelentését és idei munkatervét, a sportközpont, valamint a Városi Múzeum tavalyi munkajelentését és a Tiszamente Óbecse Kommunális Szolgáltató Kft. tavalyi ügyviteli jelentését.
A jelenlegi Vadász utca Óbecsén csak néhány évig élvezhette a Samu Mihály után kapott új nevét: a képviselők úgy döntöttek, hogy a neve hamarosan Dimitrije Milovanov Mita utcára változik. Az óbecsei születésű mérnök a DTD vállalatban végzett kiemelkedő munkájával, valamint az 1965-ös dunai árvíz idején Újvidéken tanúsított hősiességével érdemelte ki az utcanévtáblát.
F.R.